Söndag 24 juni 2018

21 av 49 kommuner saknar digitaliseringsstrategi

Digitaliseringen genomsyrar stora delar av samhällsdebatten just nu. Allt från vård, skola och offentlig förvaltning ska digitaliseras och snabbt ska det gå. Men i en undersökning genomförd av Stadsnätsföreningen uppger landets ledande kommunföreträdare visar att enbart hälften av Sveriges kommuner har antagit en egen digitaliseringsstrategi. I Västra Götaland är motsvarande siffra 21 av 49 kommuner. Brist på pengar och intern digitaliseringskompetens lyfts fram som de största hindren mot kommunernas fortsatta digitalisering.

Varför är det då så viktigt att kommunerna sätter igång med sitt digitaliseringsarbete? Jo, vi vet att digitaliseringen kommer att möjliggöra en effektivisering inom flera av kommunernas verksamheter samtidigt som den kommer möjliggöra en förbättrad service till invånarna. Sist men inte minst så är jag övertygad om att de kommuner som hänger med i övriga samhällets utveckling är mer attraktiva – dels när det kommer till att attrahera nya invånare, men framförallt i arbetet med att rekrytera personal till exempelvis skolan eller vården. Den bilden bekräftas också i våra tidigare undersökningar.

På motsvarande sätt hotas de kommuner som väljer att hålla tillbaka utvecklingen av en minskad attraktivitet. För vem vill ha sina barn i en skola där man inte dragit nytta av de senaste decenniernas forskning kring digitala hjälpmedel?

Även om huvudansvaret för kommunernas digitalisering vilar på lokalpolitikernas axlar så är det viktigt att de också får stöd från både regionen och regering. I Sveriges nya digitaliseringsstrategi som regeringen nyligen antagit står det att ambitionen är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Om regeringen menar allvar med sitt mål måste de också skapa förutsättningar för alla kommuner att leva upp till det, även de små.

Vi befinner oss just nu i det som jag tror kommer att ses som ett paradigmskifte i det moderna samhällets historia. Om vi blickar tillbaka till tidigare större samhällsförändrande processer, som exempelvis industrialiseringen inser vi hur viktigt det är att hålla jämna steg med övriga samhällets utveckling.

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.