Fredag 25 maj 2018

Är nationalism av ondo?

Replik på Skaraborgsbygdens ledare 12 maj:

När man debatterar olika samhällsfunktioner såsom polis, sjukvård, skola, arbetsförmedling m fl så framhålls det alltid hur viktigt det är med närheten till medborgarna. Närheten är viktig därför att den innebär en förståelse för medborgarna behov och därmed så kommer kvaliteten på den service som lämnas av olika myndigheter att bli bättre vilket naturligtvis är en fördel för skattebetalarna.

Men denna princip gäller uppenbarligen inte politiken, det förstår man när man läser Per Gustafssons inlägg på Skaraborgsbygdens ledarsida den 12 maj. Nationalism och nationalister är av ondo och göder misstro, skriver Per Gustafsson. Det är bättre med överstatliga organisationer som EU. Och värst av allt är ”populisterna”. Detta nya skällsord för de politisk korrekta medierepresentanterna. Och värst av populisterna är högerpopulisterna som går i spetsen för att rasera de överstatliga organisationer som Per Gustafsson har en sådan tilltro till. I sin ursprungliga definition var populister människor som ansåg att etablerade institutioner orättmätigt berövat folk makten. Populister gör uppror mot etablissemanget och vädjar till folket över etablissemangets huvud. För mig känns det som en demokratisk funktion.

För mig personligen betyder nationalism någonting annat än för Per Gustafsson. Jag tror på den ursprungliga definitionen där nationalism innebär en hyllning till kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. För mig innebär en sådan nationalism närhet mellan medborgarna och de politiska beslutsfattarna. För mig innebär nationalism också att politikerna i ett land sätter de egna medborgarnas intressen i främsta rummet. Att göra det leder förhoppningsvis till välstånd i landet, vilket ger möjlighet att hjälpa andra människor.

För Per Gustafsson innebär nationalism bara en stoppkloss som förhindrar fri rörlighet och samverkan mellan nationer. Jag vill påstå att den samverkan Per Gustafsson efterlyser kan lösas på annat sätt än att etablera ett slags ”Europas Förenta stater”, vilket är den kurs som EU för närvarande håller.

Jag har personligen svårt att se det skulle innebära några fördelar för medborgarna i ett land att det politiska beslutsfattandet i viktiga frågor flyttas från landet och därmed kommer långt från de människor som besluten berör. Besluten kommer dessutom att fattas av människor med liten eller ingen kunskap om de specifika behov som föreligger för medborgarna i olika länder.

Att politikerna i den överstatliga organisationen EU i princip beviljar sig själva skattefrihet och andra förmåner som vanliga människor inte kommer i närheten av gör inte saken bättre. Jag antar att ledarskribenten också tycker att kommunalpolitik är av ondo eftersom den ger medborgarna i den enskilda nation möjlighet att påverka de politiska beslut som styr deras vardag.

För att understryka sin argumentation så kan Per Gustafsson, liksom många av sina kollegor inom mediabranschen, inte hålla fingrarna från syltburken utan måste göra en återblick till nazityskland med en underförstådd koppling till Sverigedemokraterna. Det förvånar mig att Per Gustafsson och hans kollegor aldrig gör samma koppling mellan Socialdemokraterna och nazityskland. Socialdemokraterna borde genom sina nästan 5 decennier långa verksamhet inom det rasbiologiska området vara väl så kvalificerade för en sådan jämförelse. Men det är naturligtvis inte lika politiskt korrekt som att använda Sverigedemokraterna.

Man kan undra vem Per Gustafsson tycker ska fatta beslut om hans skatt nästa gång. En nationalist eller en överstatlig funktion som EU. Och inte minst, till vem ska pengarna skickas.

Stefan Hallberg         
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.