Tisdag 22 maj 2018

Det finns allvarligare saker

Många oroar sig idag över den politiska utvecklingen i samhället och som allt fler menar kan hota vår demokrati. Att låta folk gå till valurnor är naturligtvis en stor risk för alla de så kallade etablerade politikerna, oavsett hur ett land styrs. Men vad är alternativet?

Att försöka utestänga vissa partier och därmed kväva folks åsikter är ingen bra lösning. Politiker måste lyssna mer till folket och inte nonchalera deras oro oavsett vad det handlar om. Tycker en majoritet av folket att exempelvis EU är på väg åt fel håll så måste detta respekteras även om det hotar dess existens.

Det finns de som skriver insändare och använder uttryck som ”världen går åt helvete” om folket väljer bort de etablerade partierna. Visst kan oerfarna politiker ställa till det, men i vår digitaliserade värld är det nog inte lika enkelt som det var för cirka 75 år sedan. Dagens politiker är mer att betrakta som marionetter åt de lobbyister som springer runt i Bryssels korridorer och påverkar politikerna i den riktning som gynnar dem bäst.

Ett mycket allvarligt exempel är hur världens politiker – medvetet eller okunnigt – fortsatt tillåter dagens moderna jordbruk att döda vår matjord! Trots kännedom om att olika bekämpningsmedel, stora maskiner och konstgödsel utarmar vår jord och i förlängningen förstör våra sjöar och vattendrag. Hur länge ska politikerna ignorera denna skrämmande och deprimerande verklighet? Ett modernt pengadrivet jordbruk och fortsatt strävan efter ekonomisk tillväxt är tydligen viktigare än vårt klimat och framtida ekosystem. Trump, Le Pen, Putin, Erdogan, Brexit, Åkesson med flera är nog inte de stora hoten i nu- och framtid. Det finns bevisligen allvarligare sakeratt fundera över!

Pelle Leijon
Småföretagare

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Är det politikerna som förstör vår matjord? Demokrati är det bästa statsskicket, mycket bättre än alternativet, diktatur. Men politikerna måste driva den politik som väljarna vill ha, om de ska bli valda! Om väljarna då prioriterar billig mat, framför alla andra krav på vår föda och hur den produceras, då är det pengarna som styr! Där är vi nu! Den dagen vi konsumenter efterfrågar och köper mat som INTE producerats på det sätt som insändaren beskriver, då kommer även politikerna att byta åsikter! Men inte förr!