Tisdag 19 juni 2018

Ducka inte för ansvaret

 

Replik Gunilla Druve Jansson, Ulla-Britt Hagström 17/3 Skaraborgsbygden.

Gunilla Druve Jansson (C) försöker att undandra sig ansvar när hon hävdar att beslutet att stänga mellanvårdsplatserna i Mariestad inte var ett politiskt beslut. Det är de förutsättningar som Druve Jansson, ordförande i Östra Hälso-och Sjukvårdsnämnden, gett till Skaraborgs Sjukhus som lett fram till denna för Mariestadsborna mycket olyckliga situation.

Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen har genom sina snåla budgetanslag i kombination med pengahögsbyggande tvingat fram sparåtgärder på sjukhusen. Besparingarna har i förlängningen lett fram till den situation vi idag har på Mariestads sjukhus.

Att som Druve Jansson försöka ducka för ansvaret är inte bara fegt utan riskerar dessutom att undergräva medborgarnas förtroende för den demokratiska processen, i vilken möjligheten till ansvarsutkrävande är en hörnsten.

Sjukhusdirektören stängde mellanvårdsplatserna på delegation. Nu har styrelsen på Skaraborgs sjukhus haft möte och fått information om vilka beslut som tagits på delegation. Hade styrelsen tyckt att sjukhusdirektören fattat ett felaktigt beslut skulle de ha upphävt det. Således var det ett politiskt beslut att stänga mellanvårdsplatserna.

I debattsvaret skriver Gunilla Druve Jansson och Ulla-Britt Hagström också om den högspecialiserade vården. Varför skriva om högspecialiserad sjukhusverksamhet i Skövde när mitt inlägg handlade om medicinvårdsplatser och mellanvårdsplatser i Mariestad? Är det någon som ifrågasätter att den ska finnas i Skövde?

Alliansens och Miljöpartiets politik har lett fram till stängning av mellanvårdsplatserna på Mariestads sjukhus. Det är ett politiskt ansvar, det är inget som Gunilla Druve Jansson eller Ulla-Britt Hagström kan skylla professionen för.

Ida Ekeroth
Oppositionsråd Mariestad (S)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.