Tisdag 19 juni 2018

För Sverige och för Skaraborg!

Det politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle fortsätter. Häromdagen presenterade den socialdemokratiska ledda regeringen sin vårbudget för 2017. Där tas ytterligare steg för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och utveckla samhällsbygget. Satsningar som också kommer Skaraborg till del.

För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Sedan vi socialdemokrater bildade regering har vi arbetat med att bygga upp kraften i svensk ekonomi.

Det har gett resultat. 150 000 fler personer har ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt. Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar till ett rekordhögt bostadsbyggande.

Regeringen har vänt det stora underskott man ärvde av den borgerliga regeringen till ett överskott på 40 miljarder. Det har placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta de utmaningar som finns i Sverige. Klyftorna är för stora och många känner otrygghet. Skolresultaten är fortfarande för låga. Klimatförändringar, segregation och brottslighet måste bekämpas.

Detta kan endast göras med en stark ekonomi.

Kommunerna i Skaraborg har stärkts genom välfärdsmiljarderna med drygt 250 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten får sociala barn- och ungdomsvården ett tillskott på 6,3 miljoner kronor och särskilt utsatta skolor får extra stöd. Det är tydliga investeringar i den gemensamma välfärden som också skapar arbetstillfällen.

Regeringens tio välfärdsmiljarder har samtidigt stärkt Västra Götalandsregionen med drygt 376 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten skjuts dessutom 83 miljoner kronor till regionens förlossningsvård och drygt 16 miljoner kronor till arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.

För att öka säkerheten skjuter regeringen till 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar av polisen kommer behövas och vi socialdemokrater vill se 10 000 nya polisanställda till 2024.

Bara genom att använda den svenska ekonomins och de offentliga finansernas styrka till ett gemensamt samhällsbygge kan vi bygga ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle. Så skapar vi trygghet i en ny tid. I Sverige och i Skaraborg!

Patrik Björck
distriktsordförande
Socialdemokraterna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.