Tisdag 19 juni 2018

Inga billiga poänger

Svar till debattartikel av Ida Ekeroth (S) publicerad 3 mars

Den främsta uppgiften för såväl Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är att ge invånarna i hela Skaraborg bästa tänkbara vård. Det handlar om att kunna erbjuda invånarna en optimal vårdkedja från mobila team, vårdcentraler och primärvårdsjourer, sjukhus som erbjuder planerad vård och till det högspecialiserade akutsjukhuset i Skövde.

Bakgrunden till detta är enkel. Den vård som vi behöver ofta ska finnas nära, medan den vård vi behöver mera sällan i högre grad bör koncentreras. Detta för att även den högspecialiserade vården behöver en tillräcklig volym för att vara patientsäker och kostnadseffektiv. Detta är helt i linje med de statliga utredningar som gjorts inom området och som fått stor uppmärksamhet. Dessutom är samtliga politiska partier överens om att detta är vägen som svensk hälso- och sjukvård måste gå framöver. Här ligger Västra Götalandsregionen i framkant, och Skaraborg kanske allra längst fram.

I ljuset av detta är det beklämmande att Ida Ekeroth (S) försöker plocka billiga poänger på omställningen av Skaraborgs sjukhus (SkaS) i Mariestad. Utgångspunkten för sjukhusvården inom SkaS är att den ska vara utformad utifrån att erbjuda bästa tänkbara vård och det kräver exempelvis att resurserna för högspecialiserad vård koncentreras.

Även Ida Ekeroth skulle säkert önska sig bästa tänkbara vård även om det innebär en koncentration av de högspecialiserade resurserna till ett sjukhus. Detta var ett av skälen till att medicinavdelningen i Mariestad gjordes om till en mellanvårdsavdelning. Tyvärr har SkaS inte lyckats med att bemanna avdelningen så som krävts trots alla tänkbara försök att lösa det och därför togs ett beslut ur patientsäkerhetsperspektiv att stänga. Det var alltså inte ett politiskt beslut utan taget av sjukhusdirektören.

Under den tid som grönblå samverkan innehaft majoriteten i Västra Götalandsregionen har ett fantastiskt arbete gjorts inom SkaS för att effektivisera verksamheten, uppvisa en ekonomi i balans och minska vårdtiden till akuten. Samtidigt har arbetet med att utöka antalet mobila team fortsatt och omfattar nu även området Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Inom några månader tas ett beslut i Västra Götalandsregionen om omställning av vården som just ska stärka den nära vården än mer. På grund av regionens goda ekonomi har en miljard kronor kunnat öronmärkas till detta arbete. SkaS Mariestad har där en given roll som ett närsjukvårdscentrum, där det kommer att öppnas flera mottagningar inom olika specialiteter. SkaS Mariestad utgör därmed en fortsatt mycket viktig enhet inom sjukvården i Skaraborg och som invånarna i Mariestad, Gullspång och Töreboda kan känna sig trygga med. Det är ett tydligt besked för framtiden.

Gunilla Druve Jansson (C)
ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ulla-Britt Hagström (L)
ordförande styrelsen för Skaraborgs sjukhus

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.