Tisdag 22 maj 2018

Inte mycket pengar

Replik till signaturen Bengt A Andersson som den 28 maj på Skb:s debattsida konstaterar att 200 kr mer per månad för pensionärer inte gör någon större skillnad. Han föreslår att pengarna istället skulle användas till att amortera Sveriges statsskuld.

Man kan väl inte annat än hålla med om att 200 kr i månaden inte är mycket pengar, särskilt som regeringen höjer andra skatter som drabbar pensionärerna. Det torde inte bli mycket kvar, om ens något, av de 200 kr.

Bengt A Andersson konstaterar i sitt inlägg att ett statsråd med en månadslön på 135.000 kanske skulle överleva på en höjning med 200 kr, men knappast en fattigpensionär.

Jag kan rekommendera Bengt A Andersson att studera Sverigedemokraternas äldre politik. SD har den uppfattningen att den äldre generation som varit med och byggt upp vårt land ska ha möjlighet till en trygg och värdig ålderdom. Dagens situation är oanständig och det krävs att vi genomför rejäla satsningar både för att stärka pensionärernas ekonomi och trygghet. Inom äldreomsorgen krävs personalförstärkningar och kvalitetshöjningar. Den orättvisa pensionärsskatten avskaffar vi omedelbart om vi får inflytande under nästa mandatperiod. I sammanfattning innebär våra förslag följande:

  • Sänk pensionärernas skatt till samma nivå som löntagare. Detta är fullt finansierat i vår budget.
  • Höj Garantipensionen med minst 10%. Det motsvarar ca 800 kr i månaden.
  • En stor satsning för god och näringsrik mat med hög kvalitet i äldreomsorgen.
  • Många fler anställda inom vård och äldrevård.

Som Bengt A Andersson konstaterar så är det snart val. Då gäller det att välja rätt om man vill ha en god omvårdnad och höja sin pension med mer än 200 kr i månaden.

Stefan Hallberg                
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.