Tisdag 19 juni 2018

Långa handläggningstider hotar jakten och skyttet

Den 16 augusti börjar råbocksjakten och många ska ut och jaga i Skaraborg.  Det finns ungefär 300 000 jägare och runt 600 000 vapenägare i landet. För att kunna sköta viltvården måste landets jägare ha tillgång till för ändamålet lämpliga vapen. Men trots att jägarna och sportskyttarna genomgått sin utbildning och avlagt godkända resultat är handläggningstiderna för vapenlicenser hos polisen fortfarande oacceptabelt långa.

 

Justitieombudsmannen har slagit fast att handläggningstiderna för en komplett ifylld licensansökan ska vara maximalt 30 dagar, trots det har regeringen och polisen inte löst den uppgiften. Väntetiderna är ofta över tre månader och ibland långt över sex månader, vilket är oacceptabelt. Våra nordiska grannländer har betydligt snabbare handläggningstider.

 

Eus nya vapendirektiv har helt missat målet med att få bort de olagliga och illegala vapnen som ofta används vid terrorbrott, istället har man ytterligare begränsat och ökat byråkratin för lagliga vapnen som landets jägare och skyttar använder. Sveriges jägare och skyttar ska inte drabbas av detta onödiga vapendirektiv.

 

För att kunna jaga eller bedriva skytte måste både jägare och skyttar kunna byta, köpa och sälja vapen utan att det tar orimligt lång tid att få licensärendena handlagda. På grund av långa handläggningstider riskerar jägare och sportskyttar att missa jakt eller tävlingar då de inte fått sin licens i tid. Vi måste se över vapenlagstiftningen för att underlätta för landets jägare och sportskyttar.

 

  1. En översyn av vapenlagstiftningen i syfte att förtydliga och förenkla så att handläggningstiderna för vapenlicenser högst blir 30 dagar. Vi vill också utöka vapengarderoben.
  2. Utred att flytta vapenlicenshanteringen till den nya Viltmyndigheten och där ha en mer samlad specialkompetens för vapenärenden.
  3. Möjlighet att byta ut vapen inom vapengarderoben direkt hos vapenhandlaren och att vapenhandlaren kan anmäla det till ansvarig myndighet för registrering. Detta skulle minska antalet licensärenden avsevärt.
  4. Vi måste också ta bort formuleringen ”synnerliga skäl” i lagstiftningen och ersätta den med ”särskilda skäl” för att underlätta licenshanteringen för landets sportskyttar.

 

Detta var några av förslagen och med detta kan vi, utan att tumma på säkerheten, underlätta hanteringen av de runt 70 000 vapenärenden som idag Polisen hanterar varje år. Det kommer inte bara att underlätta för jägare som sportskyttar, det kommer även att minska arbetsbördan för myndigheten och dessutom uppfylla Justitieombudsmannens krav på handläggningstider på max 30 dagar.

 

Sverige har några av Europas mest omfattande utbildningar och krav för att få köpa och använda vapen, vilket är bra. Vi ställer också mycket höga krav på en säker vapenförvaring. Jakt- och skyttevapen används mycket sällan vid brott. Det är därför viktigt att samhället och polisen fokuserar sina resurser ännu mer till att begränsa införsel, spridning och användning av illegala vapen istället för att jaga lagliga vapenägare.

 

Sten Bergheden (M)

Jägare och Riksdagsledamot Skaraborg

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.