Onsdag 13 december 2017

Otterbäcken är M/S Mariannes hamn

Den 29 november i år hade M/S Marianne ekonomisk förening ett extra insatt årsmöte. Detta efter att ett förslag om en ändring i stadgarna om att fartygets hemmahamn skall vara Mariestad istället för Otterbäcken.

Efter rösträkning kunde man konstatera att majoriteten röstat på Otterbäcken som hemmahamn.

I Mariestads-Tidningen den 1 december uttalar sig Anders Svensson, ordförande i föreningen:”Därmed kommer Otterbäcken stå kvar i aktern till nästa årsmöte i vår”.

Men då undrar man ju om han menar att man skall rösta om samma fråga gång på gång tills rätt sida (enligt ordföranden) eventuellt vinner?

Nu har andelsägarna fått säga sitt och då är det det som gäller framöver!

Andelsägare