Tisdag 22 maj 2018

Regelkostnader hotar svenska företag

 Enligt Tillväxtverket ökar den administrativa kostnaden för landets företag kraftigt på grund av nya eller ändrade regler. Bara under 2016 ökade kostnaderna med 3,6 miljarder kronor.

Även andra kostnader än de administrativa har till följd av regeländringar ökat med 2 miljarder kronor under förra året. Totalt ökade regelbördan för företagen under 2016 med 5,6 miljarder kronor, exklusive skatter och avgifter. De ökade kostnaderna slår givetvis hårt mot företagens ekonomi vilket minskar konkurrenskraften och hindrar dem att expandera, vilket i sin tur minskar tillväxttakten. Byråkratin är ett hot mot svenska företag, ekonomin och jobben.

Under Alliansens två mandatperioder genomfördes reformer och regelförenklingar som minskade den administrativa bördan för företagen. Men om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste åren kommer ökningen av företagens administrativa kostnader vid utgången av nästa år att motsvara hela den minskning som genomfördes under de två tidigare mandatperioderna. Det är ohållbart i längden. Om vi även i framtiden vill ha ett sunt företagarklimat i landet måste vi se till att utvecklingen går åt rätt håll.

Det är inte rimligt att svenska företagare får lägga ner så mycket tid, eller tillochmed anlita dyra konsulter för att kunna lösa problemen. Den administrativa bördan och byråkratin måste minska för att stärka konkurrenskraften så att vi får fler och växande företag som kan skapa jobb och tillväxt.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.