Tisdag 19 juni 2018

Regeringen saknar ambitioner

För att stärka Sveriges ekonomi krävs att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda minskar, att förutsättningar för jobbskapande stärks och att ekonomin rustas inför nästa kris. Regeringens vårbudget, som nyligen presenterades, visar tyvärr att Stefan Löfvens regering saknar ambition att ta tag i Sveriges och Skaraborgs utmaningar.

Svensk ekonomi är stark men det finns allvarliga problem. Arbetsmarknaden utvecklas åt fel håll och integrationen fungerar dåligt, vilket visar sig inte minst i att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda motsvarar över 100 000 personer. Invandrare har det svårare att få jobb. Trots detta lyser åtgärder kopplade till integration och arbete helt med sin frånvaro, samtidigt som regeringens arbetsmarknadspolitik hittills varit ett fullkomligt misslyckande.

Men inte nog med att regeringen inte gör tillräckligt för att underlätta tillväxten av fler jobb. Regeringens politik motverkar jobbskapande. 4 av 10 Skaraborgare har fått höjd skatt. Redan genomförda och kommande skattehöjningar på jobb och företagande uppgår till 64 miljarder kronor. Många företagare vittnar om höga skatter och betungande administration. På detta förlorar alla, allra mest de som aldrig får in en fot på arbetsmarknaden.

Regeringen brukar tala om att deras skattehöjningar bara drabbar ”rika”. Det är i så fall en konstig definition. Tvärtom drabbas många vanliga hushåll av deras skattehöjningar. Med de senaste förändringarna får cirka 1,4 miljoner löntagare högre skatt, trots Stefan Löfvens löfte om motsatsen innan valet. Det är t ex 4  av 10 Skaraborgspoliser, 4 av 10 barnmorskor eller lärare i Skaraborg. För en familj i Skaraborg med två arbetande vuxna kan det handla om nästan 24 000 kronor i höjd skatt 2018.

Nödvändiga satsningar på grundläggande samhällsfunktioner, som Polisen, är otillräckliga. Att Polisen behöver mer resurser borde vara uppenbart för de flesta. Ändå skjuter regeringen bara till medel som lite drygt täcker Polisens underskott. Att regeringen kallar det för ”satsningar” är inte bara oseriöst, utan även ett bevis på att regeringen inte tar otryggheten på tillräckligt stort allvarligt.

Samtidigt som ekonomin utvecklas bra är den också sårbar. För ett litet exportberoende land som Sverige, med mycket tillverkningsindustri i Skaraborg som direkt är exportberoende, helt avgörande. Nu befinner vi oss sannolikt på toppen av en högkonjunktur, men den varar inte för evigt och därför är det nu, i goda tider, som vi måste rusta för sämre tider.

Moderaterna vill något annat. Vi vägleds av att jobben måste bli fler och att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort. Till att börja med ska den halveras genom att 500 000 nya jobb skapas till 2025. Vi vill därför stoppa regeringens skatter på jobb och se till att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Och för att alla, oavsett var man bor, ska känna sig trygga behövs det mer resurser till Polisen här och nu.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
socialpolitisk talesperson

Ulf Kristersson (M)
riksdagsledamot
ekonomiskpolitisk talesperson

 

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Det är något som inte stämmer! Regeringen för en politik som driver landet helt åt galet håll! ”Moderaterna vill något annat”! Bra, men sätt igång med det då! Sparka den odugliga regeringen i nästa vecka, bilda en ny som kan göra allt bättre! Det är fullt möjligt, om bara Alliansen är överens om tagen! Problemet för m verkar vara att väljarna just nu inte uppskattar deras politik i särskilt hög grad! Ekonomi brukar vara m:s paradgren, inte ens där vinner de i förtroende. Som sagt: logiken i resonemanget haltar betänkligt!