Tisdag 22 maj 2018

Regeringens ambitioner – en hägring i horisonten

I Västra Götalands län är hela 20% av befolkningen med utländsk bakgrund fast i arbetslöshet. Men det är inte bara i Västra Götaland som det är så. I flera andra län återkommer mönstret. I hela 16 av de värsta kommunerna i Sverige går hälften av de utrikes födda utan jobb. Allra värst är det i Gävleborg. Fyra av tio kommuner i Gävleborgs län har en arbetslöshet på över 50% bland utrikes födda. Snittet nationellt ligger på 22%, jämfört med 4% för inrikes födda. Regeringens meningslösa arbetsmarknadsåtgärder löser ingenting, det är dags att vi agerar med slagkraftiga strukturreformer.

Samtliga av regeringens förslag för att motarbeta arbetslösheten, trots att de vill ha EU:s lägsta, har lyst med sin bristande handlingskraft. De 32 000 traineejobb som utlovades blev några hundra. De planerade 25 000 ”extratjänsterna” blev en tummetott. Nu planeras ytterligare ”moderna beredskapsjobb”, en 30-talsartad satsning som om den följer mönstret lär bli en lika stor flopp.

Regeringen måste inse att det är kraftfulla förändringar av arbetsmarknaden och företagens villkor som behövs för att säkra tillväxten för vår ungdomsgeneration. När ska regeringen inse att det är ett bättre företagsklimat, då det är småföretagen som skapar jobben, som gör skillnad? Jobb skapas i växande företag, inte i ännu en arbetsmarknadsåtgärd med en halvbra slogan. När högkonjunkturen är över kommer det märkas att Stefan Löfvens regering levt i ett luftslott.

30 år efter att Assar Lindbeck poängterade arbetsmarknadens strukturella problem med insiders och outsiders kvarstår problemen fortfarande. Svensk arbetsmarknadslagstiftning premierar fortfarande de som har jobb, medan de som står utanför arbetsmarknadens murar har det extremt svårt att komma in.

De som drabbas av att Socialdemokraterna inte kan släppa rörelsens gamla dogmer är unga och invandrare som inte får jobb. Det är bruksorter och förorter där arbetslösheten breder ut sig för att småföretagen inte får växa. Det är det som riskerar att klyva Sverige. Råder vi inte bot på denna delande politik är det inte bara arbetslösheten som ökar, utan då svajar själva samhällskontraktet.

Till dess att reformerna genomförts kommer nyanlända fortsätta att förpassas till utanförskap och arbetslöshet och till ett liv där egenförsörjning är en omöjlighet, trots att man vill jobba. Det är skadligt både för individen och samhället.  Regeringens ambitioner om EU:s lägsta arbetslöshet är goda, men utan nödvändiga strukturreformer förblir det en hägring i horisonten.

Magnus Ek,
förbundsordförande för CUF.

Louise Grabo,
distriktsordförande för CUF Västra Götaland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.