Tisdag 22 maj 2018

Satsa på den nära vården

Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar. Internationellt sett har Sverige en vård av hög kvalitet, men många invånare upplever fortfarande stora brister i tillgängligheten.

Centerpartiet i Västra Götaland vill satsa på den nära vården. Genom att öka upp tillgängligheten till den nära vården kan fler av dagens patienter få vård i tid och på rätt vårdnivå. Vi behöver en vidareutveckling av dagens vårdval, genom att successivt öka vårdcentralernas uppdrag under de första etableringsåren kan vi få fler småföretagande i vården som kan bidra till en mer tillgänglig primärvård i alla delar av Västra Götaland.

För att garantera gruppen äldre samt personer med stort vårdbehov en god vård behöver sjukvården organiseras bättre. En fast läkarkontakt på vårdcentralen är speciellt viktig för att skapa kontinuitet för dessa patientgrupper varför den nära vården har ett stort fokus fram över.

Genom nära samverkan mellan kommunens hälso- och sjukvård och olika mobila läkarteam kan vi erbjuda sköra äldre mer vård i hemmet. Arbetet med mobila hemsjukvårdsläkare som utgår från vårdcentralen samt specialistsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen är viktiga för att fler ska få mer avancerad sjukvård i hemmet. Det skulle öka både kvaliteten och tryggheten samtidigt som det minskar de akuta inläggningarna.

Kötiden på många av regionens akutmottagningar är oacceptabel vilket kräver fortsatt förbättringsarbete på akutmottagningarna med att utbilda akutläkare.

Även en förbättrad ambulanssjukvård med olika bilar och bemanning behövs i regionen, för att kunna nå målet om 90% av invånarna inom 20 minuter i alla kommuner. Centerpartiet ser gärna en ny form av lättakuter som ersätter dagens jourmottagningar kvällar och helger. Genom lättillgängliga lättakuter kan tryggheten öka samtidigt som det avlastar specialistsjukhusens akutmottagningar.

Centerpartiet vill fokusera på att utveckla den nära vården för att invånarna i hela Västra Götaland ska kunna känna trygghet dygnet runt.

Centerpartiet i Västra Götaland 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.