Tisdag 19 juni 2018

Satsa på kompetensutveckling

I dag är jag extra glad! Västra Götalandsregionens samtliga ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskola har beviljats, vilket gör att det startas flera yrkesutbildningar i Västra Götaland, till yrken i tandvården och sjukvården där behov av arbetskraft är stort. Det här gläder mig oerhört mycket, eftersom det är utbildningar som verkligen behövs och där de som går utbildningen nästan garanterat har jobb när utbildningen är klar.

I Skövde startar en ambulanssjukvårdarutbildning. Det är en viktig milstolpe att få till denna utbildning inom yrkeshögskolans ram. Utbildning till tandsköterska kommer att starta i Göteborg, liksom vårdadministratörsutbildning. I Vänersborg och Borås kommer utbildning till medicinsk sekreterare att starta.

Dessutom startas också ett flertal specialistundersköterskeutbildningar, i Skövde och Göteborg. Det handlar om utbildning med inriktning barn och ungdom, akutsjukvård, anestesi/operation/ intensivvård samt geriatrik/demens. Det som är extra bra med just dessa utbildningar är att det möjliggör för undersköterskor att kompetensutvecklas och ta ett större ansvar i sjukvården.

Undersköterskor som är anställda i Västra Götalandsregionen kan plugga vidare till specialistundersköterska på betald arbetstid tack vare initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Detta började 2012 när

Socialdemokraterna styrde regionen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. För 2017 finns det 20 miljoner kronor avsatta för att undersköterskor ska kunna gå specialistundersköterskeutbildning eller ambulanssjukvårdarutbildning på betald arbetstid.

Tack vare att den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar pengar på yrkeshögskoleplatser kommer Västra Götalandsregionen ha bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning av viktiga yrkesgrupper i sjukvården och tandvården.

Nu är det upp till regionen att vara en attraktiv arbetsgivare, så att såväl denna nya kompetens som den redan befintliga väljer att stanna kvar i Västra Götalandsregionen. Att erbjuda utbildning på arbetstid och med bibehållen lön är en åtgärd – en god och jämställd löneutveckling, rimliga arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och fler möjligheter till karriär är annat som också måste till.

Karin Engdahl (S)
regionråd i opposition
vice ordförande i personalutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.