Söndag 24 juni 2018

Skara måste ta ansvar

Vi i Sverigedemokraterna anser att den oansvariga migrationspolitiken med ett stort mottagande av asylsökande är ekonomiskt och socialt ohållbart för Sverige som nation och Skara som kommun. Även om en viss tillnyktring har skett måste ytterligare åtgärder vidtas från regering och riksdag för en mer realistisk och effektiv migrationspolitik.

Den danska motsvarigheten till Migrationsverket testar regelbundet ensamkommande. Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga fall är det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom tand- och handledsröntgen har man i Norge och Finland funnit att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det.

I Skara kommun bör vi inte acceptera att Migrationsverket placerar ut ”ensamkommande barn” som i verkligheten är vuxna män. Vi ska inte medverka till att vuxna män blandas med barn på boenden och i skolan. Dessutom är det orimligt att kommunen tar ett ekonomiskt och socialt ansvar för vuxna, som om de vore minderåriga.

Enligt SKL:s PM ”Rutiner för omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut (2016-10-06) samt PM (2017-02-07) ”Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn” så är Migrationsverket är skyldigt att ta ställning till en begäran från kommunen om att omprövning ska göras.

När ansvariga myndigheter inte utför sitt arbete och regeringen inte kräver att lag och domstolsbeslut efterföljs, måste vi som kommun själva ta ansvar. Ett ansvar som resterande partier i Skara underlåtit sig att ta på senaste kommunfullmäktige.

Anders Forsberg
gruppledare SD Skara

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.