Tisdag 22 maj 2018

Skilj på flyktingar och migranter

När man lyssnar på våra mediarepresentanter i radio och TV, och för all del även en del politiker, så är det uppenbart att man har svårt att skilja på begreppen flykting och migrant. I ena ögonblicket är de människor som kommer över Medelhavet migranter, i nästa ögonblick är de flyktingar.

FN är noga med att man ska hålla isär de båda begreppen och skälen för det är uppenbara. Det är stor skillnad på de rättigheter jag har när jag kommer till ett land beroende på om jag är flykting eller migrant. Därmed blir det också en stor skillnad på vilka resurser som måste ianspråktas för mottagarlandet om det gäller en flykting eller en migrant.

Under den stora migrantkrisen 2015, för något annat kan man egentligen inte kalla den, så var enligt Europol 60 % av de människor som kom till Europa migranter, inte flyktingar. Under 2016 så var enligt UNHCR över 97 % av de människor som kom över Medelhavet migranter, inte flyktingar. 2,65 % var flyktingar. I stort sett alla var män.

Man behöver inte vara något matematiksnille för att inse att detta innebär en dränering av resurser för de människor som verkligen behöver dem bäst, nämligen flyktingarna.

Man kan därför påstå att EU i huvudsak inte har ett flyktingproblem, utan ett migrantproblem, vilket är en avsevärd skillnad. Det handlar i första hand inte om att försöka få till en lojal fördelning av tillströmmande människor mellan EU:s medlemsstater. Det handlar i första hand om att reducera, eller om möjligt helt stoppa, strömmen av migranter från Afrika till EU. Om man inte gör det kommer man att få en folkomflyttning från Afrika som EU på sikt inte kommer att klara av att hantera. Man måste lösa denna fråga omgående. De problem som Italien fn har visar tydligt på behovet av en omedelbar lösning.

Stefan Hallberg, Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.