Tisdag 22 maj 2018

Sommarkort i Västtrafiks regi?

 

Några länstrafikbolag, bland annat Hallandstrafiken , Skånetrafiken och Blekingetrafiken, erbjuder ett sommarkort till mycket fördelaktiga priser. I dessa län gäller det från 15 juni till 15 augusti. I Blekinge kostar det 625 kronor, i Halland 650 kronor samt i Skåne 675 kronor.

De har blivit mycket populära. Här har länstrafikbolagen möjlighet att marknadsföra  kollektivresandet för dem som i normala fall inte reser kollektivt och på så vis kan locka nya resenärer.

Ett liknande kort bör Västtrafik införa.

Västtrafiks område är ett mycket omfattande län som omfattar bl.a. storstad, skärgård, glesbygd samt en otroligt massa sevärdheter. Dessutom har det ett geografiskt bra läge. Göteborg är lätt att nå och där finns resmöjligheter åt alla håll i Västsverige. Dessutom händer det mycket i Göteborg i form av  bland annat konserter.

Vi vågar påstå att företrädare för turistnäringen skulle bli mycket positiva till detta förslag och  att många resenärer skulle uppskatta ett sådant kort.  Inte minst de utan bil eller de som föredrar den mindre stressen som kollektivtrafiken i regel innebär.

När det gäller Halland och Skåne  har man möjlighet att köpa bägge  korten. Bägge dessa län har mycket att erbjuda i form av sevärdheter och andra kulturbegivenheter.

I ett flertal län finns sedan länge pensionärsrabatter. Detta borde snarast också med fördel  kunna införas i hela Västtrafiks upptagningsområde. Man kan börja med att låta giltighetstiden vara mellan 09.00 och 15.00 på vardagar samt på lördagar – söndagar.

Eftersom Västtrafik  samarbetar med länstrafikbolagen i Halland, Jönköpings länstrafik samt Värmlandstrafik kan det vara lämpligt med en kundtidning. Tidningen kan innehålla information om kollektivtrafiken, redaktionell text samt företag och turistbolag m.m. inom bolagens område har möjlighet att annonsera. I Mälardalen  finns en sådan tidning som heter ”Tillsammans”. Vi vågar påstå att förslagen kommer att locka många nya  att resa kollektivt.

Christer Wilhelmsson                        
Gunnar Janzon

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.