Tisdag 22 maj 2018

Våga vinna vidare Vara!

 

Vara kommun har nyligen utsetts till årets superkommun av Dagens Samhälle i konkurrens med alla Sveriges landsbygdskommuner.

Juryns motivering fokuserar på Varas konsekventa och breda satsning på kultur som tillväxtfaktor och specifikt den vågade satsningen för nästan 20 år sedan på Vara Konserthus, som burit frukt till nytta för såväl lokalbefolkningen och det lokala näringslivet som hela Skaraborg med omnejd.

Som kommuninnevånare, näringslivsrepresentant och styrelseledamot i dagens Vara Konserthus vill jag uttrycka min beundran och tacksamhet för att kommunledningen vågade sticka ut hakan och satsa på kulturen som framgångsfaktor för tillväxt.

Satsa på kultur

Detta stöds av färsk EU-forskning, som visar att för varje insatt krona på kultur får man cirka tre kronor tillbaka långsiktigt. Kultur är kul och blir även kulor! Som man sår får man skörda och kombinationen av Vara Konserthus och det bildningskluster med fokus på estetiska ämnen som nu växer fram i kvarteret Sprinten ger utmärkta förutsättningar att vidareutveckla Varas unikitet.

Ett nytt framsynt helhetsbeslut av kommunen med uthålligt stöd av regionen blir en god investering i kultur som tillväxtfaktor som ger nya skattekronor och arbetstillfällen i framtiden. En komplettering med mer övernattnings- och konferensmöjligheter i kvarteret står även på önskelistan för att göra satsningen komplett. 2016 var 125 000 personer med om att njuta av unik scenkonst i Vara, Skaraborg och världen. Dessa och många fler vill i framtiden ha en ökad totalupplevelse i en modern kulturmötesplats. Målet borde vara att uthålligt bli såväl Skaraborgs som Västra Götalands Kulturlandsbygdskommun nr 1.

Konserthus 2.0

Vi i styrelsen har därför tagit fram en ambitiös treårig affärsplan med missionen att Vara Konserthus med kultur och scenkonst ska bidra till att Västsverige och Vara är en attraktiv plats att besöka, verka och leva i. Visionen är att Vara Konserthus är en unik scenkonstarena och mötesplats för kulturella upplevelser i landsbygd. Affärsidén är att affärsmässigt och hållbart driva och utveckla högkvalitativ och originell scenkonst. Vårt bidrag till det nya kultur- och bildningsklustret är att utveckla Vara Konserthus till nästa nivå, 2.0. Med den insyn och insikt jag nu fått genom styrelsearbetet i Vara Konserthus är jag övertygad om att vi kan nå dessa högt ställda mål till nytta för såväl Vara, hela Skaraborg som Västra Götalandsregionen.

Sammanfattningsvis handlar det om att våga vinna vidare, Vara! Detta görs effektivast genom att gemensamt fortsätta utveckla Vara Konserthus. Vi kan alla och envar bidra genom att bli stolta ambassadörer för vår hembygds kultursatsningar för våra barns framtid.

Carl Henrik Ohlsson
Extern styrelseledamot i Vara Konserthus AB

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.