Tisdag 22 maj 2018

Vår satsning på personal och patienter fortsätter

Inom kort kommer såväl den moderatledda majoriteten som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen att presentera sina budgetar för 2018. Vi hoppas att majoriteten har inspirerats av de många viktiga förslag för våra medarbetare som S hade i budget för 2017, och som är nödvändiga för att klara vården och personalförsörjningen:

  • En kvarts miljard till höjda löner, med sikte att nå riksgenomsnitt för vårdpersonalen
  • En fortsättning på vår satsning för jämställda löner, med 50 miljoner kronor
  • Minskad helgtjänstgöring, bättre arbetsvillkor och -miljö
  • Utbildning på arbetstid med bibehållen lön för fler yrkesgrupper
  • Mer vård och minskad administration

Om de hade genomförts hade läget i dag varit ett helt annat.

I budget för 2018 fortsätter vi att föreslå nödvändiga insatser för medarbetarna. Satsningarna underlättas av de många hundra miljoner som kommit i nya statsbidrag genom den S-ledda regeringen.

Utöver höjda löner behövs kraftfulla åtgärder för att inte fler blir sjuka av sitt jobb. Vi vill satsa på att utbilda regionens chefer i hälsofrämjande ledarskap, för friskare arbetsplatser. Vi vill att sjukhusen ska få resurser för att minska helgtjänstgöringen, förbättra arbetsvillkoren och anställa mer servicepersonal så att vårdpersonalen i högre grad kan ägna sig åt patienterna.

Vi jobbar för att vården ska få arbetsro, inte nya sparbeting.

Våra anställda behöver få fler kollegor med rätt kompetens på rätt plats. Och som dessutom är tillsvidareanställda – inte vikarier eller inhyrda. Det råder brist och hård konkurrens inom vissa yrkesgrupper, inte minst inom vården. Därför behövs utökade utbildningssatsningar från såväl staten som Västra Götalandsregionen. Vi är övertygade om att med god personalpolitik kan regionen bli en eftertraktad och uppskattad arbetsgivare, som människor söker sig till istället för ifrån.

Stärkt personalsituation inom vården förbättrar också för patienterna. Regionen måste säkra att det finns tillräckligt många öppna vårdplatser, såväl nu som i framtiden.

Vi vill också se satsning på den nära vården och på mobila sjukvårdsteam som gör att många sjuka slipper ligga på sjukhus och istället kan vara kvar hemma under trygga former. Vi socialdemokrater tycker att det är orimligt att patienter ska behöva ringa åtskilliga samtal för att få vård, och vill därför inrätta ett centralt kökansli. För oss är det också självklart att den offentliga vården ska prioriteras och alltid se till att den som är i störst behov av vård alltid ska komma först och att jämlikhet och rättvisa, för såväl personal som patienter, ska råda.

Helen Eliasson (S)
regionråd och gruppledare för socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Karin Engdahl (S)
regionråd och vice ordförande i personalutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.