Tisdag 12 december 2017

Vilande bibliotek i Ekedalen

Biblioteksfilialen i Ekedalen, Tidaholm, blir vilande. Orsaken är att skolan behöver använda bibliotekslokalen som klassrum. Barn- och utbildningsnämnden har därför begärt att få använda lokalen.

En kommunal utredning har också föreslagit att filialbiblioteket ska läggas ner. Detta har Ekedalens samhällsförening protesterat mot.

Enligt tidningen Västgöta-Bladet väljer kommunens kulturnämnd att låta biblioteket i Ekedalen vara ”vilande”.

Detta i i avvaktan på en översyn av kommunens biblioteksverksamhet i Tidaholms kransorter.