Tisdag 19 juni 2018

Brett stöd för grön omställning

Jord och skog är basen för det vi kallar de gröna näringarna. För ett samhälle som ska bygga på långsiktig hållbarhet kommer dessa näringar, och resurserna som finns på landsbygden, vara helt avgörande.

Det gäller nationellt i Sverige och det gäller globalt.

Globalt kommer tillgången till bra livsmedel och rent vatten vara en av de allra största framtidsfrågorna. Jorden kommer behöva varenda kvadratmeter åker som finns att tillgå för att klara livsmedelsförsörjningen för alla människor. Liksom vi kommer behöva rena sjöar och hav med ett långsiktigt hållbart fiske.

De accelererande klimathoten måste mötas med förnybara resurser och fossilfria energi- och transportlösningar. Det finns ingen annan väg för att bromsa koldioxideffekten och en stigande medeltemperatur på jordklotet. Vi vet att om vi ingenting gör, så ökar medeltemperaturen med 4 till 5 grader till utgången av seklet. Det vore en katastrof för vårt jordklot. Vi måste begränsa temperaturhöjningen till maximalt 1,5 till 2 grader

Självförsörjning

Nationellt omprövas den svenska säkerhetspolitiken. Insikten om att Sverige måste öka självförsörjningsgraden har spridit sig. Med en orolig omvärld måste Sverige även ha beredskap för situationer där vårt land är avskuret. Vi har idag inga lager med vare sig livsmedel, drivmedel eller kemikalier för dricksvattenproduktion. Sverige är mycket starkt beroende av att importera insatsvaror till jordbruket, som gödsel och protein i djurfoder. Om vi inte har mat, så betyder egentligen allt annat ingenting. En självklarhet kan tyckas. Livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning är central i hela beredskapsarbetet.

Alla dessa utmaningar fordrar en offensiv och tydlig politik för de gröna näringarna och bruket av jord och skog. Det handlar om vår klimatpolitik. Det handlar om vår livsmedelspolitik. Det handlar om vår energipolitik. Och det handlar om vår landsbygdspolitik.

Skräpytor?

Så när en professor på Handelshögskolan i Stockholm beskriver den svenska landsbygden som ”skräpytor” är det inte bara djupt okunnigt, utan också medvetet vilseledande.

Det är just ”skräpytorna” på landsbygden som kommer vara grundbulten i en framgångsrik satsning för att möta de utmaningar som nämnts ovan.

Istället framhärdar denne professor Kjell A Nordström  att framtiden ligger i en enorm tillväxt av Stockholms-området. På Nordic Business Forum Sweden levererade han nyligen en bredsida mot svensk landsbygd som, enligt Nordström, kommer tömmas på ekonomisk aktivitet:

”Där finns inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, bara träd. Åker du dit kommer du hitta tre alkoholister, några barn, och ett par knäppgökar. Det är det som återstår, alla andra har stuckit”

Det är nog så att den verklige ”knäppgöken” i detta sammanhang är den 59-årige stockholmsekonomen Nordström själv. Men vad gör inte en mediestinn estradör för att få sina rubriker.

Vi möter titt som tätt denna typ av monumental okunnighet från huvudstaden. Det var inte många år sedan som nuvarande moderatledaren Anna Kinberg Batra inför rullande TV-kameror framhärdade i att Stockholmare är smartare än ”lantisar”.

Överenskommelser

Ansvarskännande svenska rikspolitiker vänder naturligtvis sådana dumheter ryggen.

Det är välgörande att det istället på kort tid gjorts flera viktiga  blocköverskridande uppgörelser som kommer visa vägen för de gröna näringarna och landsbygden.  Sådana uppgörelser har nu gjorts för såväl livsmedelspolitikens långsiktiga inriktning, som för klimatpolitiken, energipolitiken och landsbygdspolitiken.

Tack vare partiledare som Socialdemokraternas Stefan Löfven och Centerpartiets Annie Lööf är målbilden för dessa centrala politikområden för de gröna näringarna nu gemensam. Detta trots en tuff retorik mellan Lööf och Löfven i alla andra sammanhang, kan tilläggas.

Bred uppgörelse

När Annie Lööf i helgen framträdde inför Centerpartiets kommundagar i Göteborg vaar hennes huvudfokus en levande landsbygd. Hon vill se mer pengar till de regionala järnvägsnäten, en avskaffad fastighetsskatt på tomma lokaler i glesbygd och säger nej till fördyrade glesbygdstransporter med en ny kilometerskatt.

Vad säger att inte Socialdemokraterna efter hand skulle kunna gå Centerpartiet till mötes i denna inriktning? Egentligen ingenting.

När Sverige stått inför stora utmaningar och hot så har just Socialdemokraterna och Centerpartiet hittat vägar framåt. Så skedde under 1930-talet då arbetare och bönder for illa. Så skedde på 1950-talet och så skedde under finanskrisen 1990-tal, som slog hårt mot vanligt folk.

Grön omställning

När Moderaterna nu inbjuder Sverigedemokraterna till förhandlingar så har partiet därmed öppnat för en alternativ regeringsbas byggd på högerpartier.

Det är logiskt att Centerpartiet, och Liberalerna, inför ett sådant scenario också har hög beredskap för ett framtida regeringsalternativ med Socialdemokraterna efter nästa val.

Några oöverstigliga hinder för en sådan bred koalition finns egentligen inte. De gjorda uppgörelserna för livsmedel, klimat, energi och landsbygd har redan lagt grunden. Lägg till det motsvarande breda uppgörelser om migrationspolitik, försvarspolitik och pensionssystemet.

Stefan Löfven och Annie Lööf har en sak gemensam. De är båda uppvuxna på landsbygden. Den ena i Ångermanland, den andra i Småland. De känner väl till villkoren för företagare och löntagare i de bygder som nu föraktfullt nedklassas som ”skräpytor”.

Båda ser dessutom möjligheterna i en grön omställning för ett långsiktigt hållbart, klimatsmart samhälle. Förutsättningarna för att lyckas är just nu väldigt goda, om parterna vårdar de uppgörelser som gjorts och kan omsätta dem i praktisk politik.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    För att den helt nödvändiga och önskvärda gröna omställning som ledaren efterlyser ska bli verklighet krävs egentligen bara en sak. Att ledamöterna i Sveriges Riksdag tar sitt ansvar och börjar samarbeta! Per G. har helt rätt, Löfven och Lööf borde kunna komma överens! Löfven har flera gånger inbjudit till samverkan, men Lööf avvisade så sent som i veckan allt samarbete med s. Hur hon tänker sig regera efter 2018 begriper jag inte.Om inte blocken bryts upp riskerar vi att få samma svaga regering då som nu! Detta under förutsättningen att sd ska avskärmas.