Fredag 25 maj 2018

Demokrati är styrka

Demokrati, rättssäkerhet och öppenhet är inte tecken på svaga samhällen. De är, tvärtom, uttryck för starka och stabila samhällen.

För terrorister (oavsett de kommer från högerextrema & nazistiska miljöer eller är islamistiska terrorister ur IS) är den gemensamma utgångspunkten att våra västerländska samhällen skulle vara svaga samhällen. Dessa terrorister utgår från att öppenhet och mänskliga rättigheter försvagar oss. De utgår från att demokratiskt folkvalda system är bräckliga korthus.

Men så är det inte alls. Tvärtom.

Vi såg det i Norge när högerterroristen Breiviks fruktansvärda handlingar istället ledde till att ett samlat norskt samhälle än mer unisont markerade sin öppenhet och sin demokrati.

Vi har sett det varhelst terrorister slagit till i Europa; Madrid, Paris, Bryssel, Berlin och London. Vaksamheten måste naturligtvis öka. Men inte rämnar de demokratiska institutionerna på grund av dessa djupt tragiska vansinnesdåd.

Terrordådet för tre veckor sedan i Stockholm är ytterligare ett tecken på hur starkt ett demokratiskt samhälle är.

Man kan peka på det som mest uppenbart: hur de samhälleliga institutionerna, polis, räddningstjänst och sjukvård, mötte den akuta situationen på ett berömvärt sätt. Eller på den tydlighet som landets politiska ledning hanterade situationen med.

Men framför handlar det om hur medborgarna agerade direkt efter terrorattentatet. För att stötta varandra. För att hjälpa till. Och för att markera att våra grundläggande värderingar sitter djupt.

En levande demokrati bygger på att det finns en demokratisk medborgaranda som är djupt förankrad hos de människor som bor i landet.

Statsvetaren Erik Amnå redovisade år 2008 en studie som handlar om hur människors samhällsengagemang tar sig uttryck. Han kallar rapporten ”Jourhavande medborgare”. I den tog han tog pulsen på hur detta engagemang egentligen ser ut.

För alla medborgare är ju inte politiskt aktiva och springer på föreningsmöten mest varje dag. Och samtidigt är det självklart sant, att det allt som oftast rapporteras om att det måste till fler eldsjälar inom ideella verksamheter.

Men ett genuint engagemang för medmänniskor och samhälle finns ändå där, hela tiden.

Amnås studie pekar på att det för många är en slags ständig ”jourtjänst”. För om något händer i vardagen och i samhället, som kräver engagemang och aktivitet, då är medborgare beredda att omedelbart och direkt engagera sig.

Marknaden är bäst skickad att sköta väldigt många saker i vårt samhälle. Liksom stat, region och kommuner är bäst skickade att lösa andra saker. Men basen för våra grundläggande värderingar finns bland  medborgare, grupper och föreningar i civilsamhället. Där ligger grunden i varje demokrati.

Det var också det som manifesterades så tydligt när terroristen på Drottninggatan trodde att han genom att mörda oskyldiga människor också skulle sätta hela vårt samhälle i gungning.

Det gjorde han inte.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.