Lördag 21 april 2018

Egna åsiktskorridorer

Sociala medier bidrar till att förstärka egenfokusering och hedonistiska värderingar, samtidigt som de negativt påverkar utvecklingen av humanistiska och demokratiska värderingar. Nätet förstärker de normförändringar vi ser och styr in i åsiktskorridorer

Det säger Erik Amnå som är professor i statskunskap vid Örebro universitet i förra numret av tidningen Fokus. Tillsammans med andra forskare har han i fem år studerat 4000 ungdomar.

Forskarna noterar att det politiska deltagandet bland ungdomar är instabilt och lågt, även om det ökat något. Det forskarna konstaterar, är att sociala medier inte har vitaliserat demokratin!

De punkterar därmed det grundantagande som spreds tidigt 2000-tal, om att de sociala medierna skulle gjuta nytt friskt liv i den politiska demokratin och framför allt göra ungdomar mer samhällsengagerade. Så blev det inte alls. I varje fall inte hittills.

Forskarna har bland 17-åringarna identifierat fyra grupper med olika grad av engagemang. 6 procent av dessa lever ett vardagsliv som innehåller mycket politik. 46 procent är allmänt kunniga, men överlåter med förtroende ansvaret för politiken till de valda ledarna.

26 procent har egentligen inget emot politik, men väljer själva att vara passiva. Resterande 21 avskyr politik och deltar minimalt. Forskarna kallar dem desillusionerade.

Tidigare har vi sett studier som visar att mellan 15 och 20 procent av de svenska medborgarna överhuvudtaget inte tar del av allmän nyhetsförmedling, vare sig det sker på internet, i radio & TV eller i dagspressen.

Dessa lever i en egen bubbla, ofta i sociala medier, där de bara möter själsfränder, som bekräftar egna uppfattningar och fördomar. ”Åsiktskorridorer” kallar forskarna detta.

Erik Amnås rapport bör ses i ljuset av detta, och en allt intensivare diskussion om nyhetsförmedling och källkritik. Inte minst efter amerikanske presidenten Donald Trumps famösa politik mot fri och oberoende press, vilka han avfärdar som ”falska medier”. Därvidlag gör han som envåldshärskare i alla tider gjort.

Vad gör ett samhälle när medborgarna medvetet manipuleras med fejkade nyheter och direkta lögner som pumpas ut på sociala medier för att skapa instabilitet och styra val?

Svensk yttrandefrihet och tryckfrihet bygger på ett ansvarstagande för den som sprider information. För dagspress, radio och TV finns dessutom starka etiska principer, för att garantera en oberoende nyhetsförmedling.

Detta måste naturligtvis gälla oavsett informationen sprids via papper eller digitala medier. Och sociala medier är sannerligen inte någon slags rättslig frizon!

När demokratiministern nyligen lyfte frågan för en seriös diskussion, då anklagas hon för att vilja inskränka yttrandefriheten. Det är beklagligt, för frågan måste faktiskt både diskuteras – och lösas. Just för att skydda våra grundläggande rättigheter och garantera en fri, oberoende, saklig och mångsidig nyhetsförmedling även via sociala medier.

 

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.