Måndag 23 april 2018

En frivillig social pelare

Det är välgörande att debatten om ett socialt tryggare Europa tar fart.

Det är nödvändigt att medlemsstaterna i Europeiska Unionen på allvar tar sig an frågor som rör social trygghet och schyssta villkor för löntagare. Detta oavsett vilket land som medborgarna bor i.

EU grundades för att förhindra krig och säkra fred. Men EU bildades också för att hävda grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Under många år har EU:s fokus varit handelspolitik. Det vill säga att undanröja handelshinder inom unionen och öka rörligheten av människor, varor och kapital.

Därmed har hemmamarknaden för företag i de 28 medlemsstaterna blivit så mycket större. Istället för att agera på en begränsad svensk marknad med drygt 10 miljoner invånare, så kan därför svenska företag sälja och köpa varor och tjänster på en hemmamarknad med 512 miljoner invånare.

När företag från olika medlemsstater nu kan konkurrera på någorlunda lika villkor, så blir samtidigt frågor som rör social trygghet för vanligt folk liksom villkor för löntagare allt viktigare,

Få vill att EU, som mellanstatlig organisation, ska ges mandat att besluta om  dessa frågor. Inget svenskt politiskt parti förordar heller att EU ska forma villkoren för vår socialpolitik och för villkoren på vår arbetsmarknad.

Ändå behöver vi en prioritering av dessa frågor. Olika villkor och förutsättningar i medlemsländerna måste synliggöras och prövas. Detta är särskilt viktigt i en tid när de sociala, ekonomiska och regionala klyftorna växer i hela Europa.

Därför är det bra att Sverige är pådrivande för att dessa frågor lyfts upp. Statsminister Stefan Löfven initiativ till ett särskilt toppmöte i Göteborg om dessa frågor bör uppskattas. Även resultatet av toppmötet – att medlemsländerna utifrån 20 riktlinjer ska verka för att förbättra arbetsvillkoren och stärka EU-medborgarnas sociala rättigheter – är ett steg i rätt riktning.

De som överhuvudtaget inte vill se sådana förbättringar; reagerar nu förutsägbart genom att sprida dimridåer om att detta skulle innebära överföring av nationell makt och suveränitet till EU. Andra raljerar över toppmötet som ett meningslöst möte eftersom det inte leder till omedelbara beslut.

Mot detta kan sägas att det i högsta grad måste vara meningsfullt att ledande regeringsföreträdare möts för att forma gemensamma politiska agendor. Agendor som man dessutom är beredd att regelbundet följa upp.

Målet är att uppnå social trygghet, jämställdhet, rätt till utbildning och rimliga anställningsvillkor i hela Europa. Bollen ligger nu hos de enskilda medlemsländerna att avgöra hur man inom sitt land är beredd att gå vidare med detta. Transparens i besluten ska göra att åtgärder ska kunna följas upp och jämföras.

Den tragiska sanningen är att de som överhuvudtaget inte vill lyfta dessa frågor till en gemensam diskussion, egentligen har mycket litet intresse  av att dessa frågor överhuvudtaget prioriteras.

Detta oavsett om besluten fattas nationellt eller mellanstatligt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.