Tisdag 22 maj 2018

En skiva som hakat upp sig

Konjunkturbarometrarna har i över ett år gett mycket positiva besked.

Oavsett avsändare så är budskapet att det går mycket bra för företag och sysselsättning i Västra Götaland. Ja, inte bara Västra Götaland, utan i hela Sverige: högst sysselsättning i Europa och lägst arbetslöshet i mannaminne.

Arbetsförmedlingarnas rapporter har gett samma budskap i över ett år; arbetslösheten sjunker och fler är i sysselsättning. Även när Västra Götalandsregionen eller Västsvenska Handelskammaren frågar företagen hur de själva ser på framtiden, så är budskapet återkommande mycket positivt.

Ekonomin går just nu som tåget. I veckan presenterade Business Sweden en ny rapport som dessutom visar att det är en stark exporttillväxt i Västra Götaland. Länet har den näst högsta ökningen av varuexport i landet under 2016. Västra Götaland närmar sig nu Stockholms läns exportvärde och drar ifrån Skånes län.

Det är som en skiva som hakat upp sig. Om nu metaforen förstås av alla. Den är glasklar för oss med vinylspelare. Men kanske inte lika tydlig för den generation som mest mött musik i streamad form, via mp3 och möjligen någon gång på CD.

En skiva som hakat upp sig, återupprepar samma slinga, gång på gång. I detta fallet; optimistiska företag, sjunkande arbetslöshet och en allt starkare offentlig ekonomi.

Men detta har också ett slut. Framöver vänder detta och det gäller att regering och riksdag använder de goda åren för att samla i ladorna och göra smarta satsningar för att stå starkare när lågkonjunkturen åter drabbar oss.

Speciellt som vi samtidigt ser hur såväl sociala som regionala klyftor fortsätter öka. Den låga arbetslösheten gäller inte alla. För de med låg utbildning är situationen redan idag helt annorlunda. Inte minst för nyinflyttade, som dessutom snabbt måste lära sig det svenska språket.

Därför borde regeringen redan nu se till att nödvändiga åtgärder sätts in för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden. Göra det möjligt för fler ”instegsjobb” eller ”enklare jobb”, eller vad man nu vill kalla dessa viktiga arbetsuppgifter. Använd instrumentet arbetsgivaravgifter. Vi har tidigare pekat på förslaget att helt enkelt ta bort dessa avgifter under ett par år för personer som gör entré på arbetsmarknaden, upp till en lämplig lönesummegräns.

Om inte regeringen nu inriktar politiken så att fler kan få sitt första jobb, kommer vi få ett snabbt accelererande utanförskap när ekonomin vänder nedåt.

Det andra en regering, med framförhållning, snarast måste ta itu med, är att se till att nödvändiga investeringar i trafik och infrastruktur ligger långt framme.

Nya slussar i Trollhättan för att säkra insjötrafiken till och från Vänern är ett sådant beslut som måste tas snarast, liksom besked om att undanröja kapacitetsproblemen för västra stambanan. Dessutom handlar det om att rusta upp de regionala järnvägarna, exempelvis Kinnekullebanan.

Vänta inte med dessa beslut.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.