Tisdag 19 juni 2018

Flytta ut myndigheter

De statliga myndigheterna finns till för att tillämpa lagarna. Dessutom för att ansvara för den verksamhet som regering och riksdag beslutat om.

Det är därför vi har myndigheter som Polisen, Migrationsverket, Skatteverket med flera. Men det finns många, många fler.

Det finns dock ett stort problem. Nästan alla myndigheter är lokaliserade till Stockholmsområdet. Västsvenska handelskammaren har under vintern uppmärksammat att medan 139 myndigheter ligger i Stockholm, så finns 4 i Göteborg och 3 i Malmö. Lika illa är det i övriga Sverige. De statliga myndigheterna har växt fast i Stockholmsområdet.

Fördelningen är skev. Genom att centralisera myndigheter och verk tas inte kompetensen tillvara i hela landet. Det blir en miss i matchningen när många andra städer har bra akademier och flera intressanta företagskluster som skulle gynna statliga myndigheter, påpekar Västsvenska handelskammaren.

I Göteborgsregionen finns exempelvis såväl kemikluster och rymdkluster som omfattande läkemedelsindustri. Västsveriges stora betydelse för livsmedelsindustri och de gröna näringarna inte att förglömma.

En inte oväsentlig faktor är att  kostnaderna i den överhettade Stockholmsregionen skenar och innebär snabbt ökande kostnader för de statliga myndigheterna, och därmed för skattebetalarna.

Lokalkostnaderna för de statliga myndigheterna uppgick 2013 till 23,4 miljarder kronor. Det är fyra miljarder, eller 21 procent, mer än 2006. Kvadratmeterhyran är cirka 62 procent högre i Storstockholm än i övriga landet. För myndighetsgruppen ”Central förvaltning” är kostnaden ungefär dubbelt så hög i Stockholm som i övriga landet, konstaterar skatteutskottets ordförande Per Åsling  i en motion till årets riksdag.

Nu aviserar civilminister Ardalan Shekarabi  att fler myndigheter ska flyttas från Stockholm och att de ska placeras i städer där de kan matchas med befintliga akademier och näringsliv. Han talar också om att 10 000 statliga arbetstillfällen ska flyttas ut i landet.

Det är hög tid att regeringen redovisar vilka myndigheter och vilka statliga jobb som verkligen också kommer att flytta.

Lika viktigt är den andra sidan av denna problematik. Eftersom det tycks vara en ofrånkomlig praxis att statlig verksamhet alltid ska centraliseras och koncentreras till allt färre orter, så har vi under flera år också sett hur allt fler statliga lokalkontor flyttats allt längre bort från medborgarna.

Oavsett det gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Polisen så har utvecklingen varit obönhörlig i den riktningen. Likadant har det varit med domstolsväsendet där tingsrätter och åklagarmyndigheter slagits samman till allt färre orter.

Detta har skett trots att riksdagen i en särskild förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, slagit fast att statliga verksamheter är skyldiga att beakta möjligheter till decentralisering.

Det är dags att våra riksdagsledamöter tar strid för att vända denna utveckling.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.