Tisdag 19 juni 2018

Håll EU borta från svensk skog

En offensiv klimatpolitik är viktigt för hela världen. Det är utomordentligt angeläget att Europeiska Unionen (EU) inte tvekar att ta på sig ledartröjan för att globalt möta dessa avgörande framtidsfrågor. Därför ska EU givetvis också vara pådrivande gentemot sina egna medlemsstater.

Därför är det självklart bra att EU också erkänner skogen och skogsprodukternas betydelse för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Men därifrån till att EU skulle ta kommandot över skogspolitiken är det väldigt långt. Det vore direkt felaktigt. Skogspolitiken är, och ska förbli, en nationell angelägenhet.

Men nu arbetar ändå mycket starka krafter för att EU faktiskt ska kunna ta sig denna rätt. I ett förslag vill EU-kommissionen att EU ska kunna fatta beslut om hur mycket skog som ska få avverkas i varje land.

Minska utsläppen

Den bakomliggande orsaken är EU:s gemensamma åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030 i jämförelse med 1990. I syfte att nå dit vill EU reglera markanvändningen

Och i ett förslag (LULUCF) förslår kommissionen att skogsbrukets utsläpp, eller upptag, ska jämföras med ett framåtriktat riktmärke, som man benämner skogliga referensnivåer. Sådana referensnivåer ska ange hur mycket som kan avverkas i framtiden utan att det redovisas som utsläpp.

Tanken är att dessa referensnivåer ska baseras på tidigare beslut om avverkningsnivåer. Och besluten ska tas av EU. I praktiken blir det då en EU-reglering för hur mycket skog som vi skulle avverka i Sverige

Fullständigt bakvänt

I Sveriges fall skulle ett avverkningstak på 85 miljoner kubikmeter per år (vilket är genomsnittet de senaste fem åren) betyda att all avverkning utöver denna nivå skulle bokföras som nettoutsläpp om inga andra åtgärder vidtas. För att klara våra klimatåtaganden skulle det då innebära att avverkningen måste stanna vid taket eller att man kompenserar för utsläppen genom att minska utsläppen i någon annan samhällssektor.

Detta blir fullständigt bakvänt.

Skogspolitiken i Sverige har varit framgångsrik. Varenda klok skogsägare vet att det handlar om att vara konsekvent i kedjan avverkning, plantering, gallring och röjning. Genom detta har vi en långsiktigt hållbar tillväxt i svensk skog. Årligen med 120 miljoner skogskubikmeter. Men vi avverkar bara 75 procent av tillväxten.

Måste vara tydlig

Det är högst troligt att EU-kommissionens förslag färgats av hur bedrövligt skogarna hanterats i många andra europeiska länder.

Men inte ska EU, av den anledningen, tvinga länder där skogspolitiken fungerar effektivt, klimatsmart och hållbart, att hålla tillbaka möjlig avverkning av dessa viktiga förnybara resurser.

Det vore ju klokare att EU istället hade jämfört den årliga tillväxten med den årliga avverkningen i respektive land. Då hade man fått ett värde på hur uthålligt skogsbruket faktiskt är i varje land.

Sveriges regering måste vara mycket tydlig mot dessa dumheter; Ge inte EU-kommissionen mandat att lägga sig i svensk skogspolitik och avgöra avverkningskvoterna i svenska skogar!

Enligt Skogsstyrelsen så skulle Sverige kunna ha en avverkningsnivå på 100 miljoner kubikmeter varje år de kommande tio åren. Och ändå skulle skogens tillväxt vara större!

Varje 10 miljoner kubikmeter som Sverige skulle tvingas minska avverkningen med, skulle direkt hota 7 000 jobb och indirekt 20 000 jobb.

Det är inte länder som bränt ner och förstört sina skogar, som ska lära svenska skogsägare hur de ska bedriva ett uthålligt skogsbruk. Och vad gäller EU; så ska EU överhuvudtaget inte ha rätten att lägga sig i detta. Punkt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.