Lördag 21 april 2018

Käftsmäll mot miljön

USA:s president Donald Trump har nu skrivit under sin order om att upphäva en lång rad klimatlagar och beslut som president Obama tidigare fattat för att skydda miljön. Därmed krattar Trump manegen för en storsatsning på olja och kol.

Omgiven av kolarbetare lovar denne miljardär att ”kriget mot  kolet” ska stoppas och att USA står inför en ”energirevolution”; Nu ska de kortsiktiga ekonomiska vinsterna styra. De regler som samhället infört för att skydda människor, natur och miljö, ska ersättas med företagsekonomiska vinstkalkyler i slutna bolagsrum. Samma bolagsrum som åtskilliga i Trumps republikanska regering kommer från.

Det tragiska är att de som kommer få betala för detta vägval, blir kommande generationer.

De accelererande klimathoten måste mötas med förnybara resurser och fossilfria energi- och transportlösningar. Vi vet att om vi ingenting gör, så ökar medeltemperaturen med 4 till 5 grader till utgången av seklet. Det vore en katastrof för vårt jordklot.

Vid FN:s klimatkonferens i Paris kom därför världens länder överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius år 2100, jämfört med industrialismens början. Detta är också vad forskarna i FN:s klimatråd bedömt är nödvändigt för att undvika allvarliga klimatkatastrofer. Därför måste utsläppen av växthusgaser minskas med mellan 40 och 70 procent till år 2050 jämfört med 2010, och nå en nollnivå år 2100.

När USA nu väljer att istället backa in i framtiden, så är motivet att president Trump ska ”skapa miljoner amerikanska jobb”. Ett väl så starkt motiv är säkerligen att berika de bolagsintressen som investerat i hans politik och som sitter i hans regering.

Men detta kommer inte lyfta den amerikanska industrin. Minskningen av industrijobb i USA har med den teknikutveckling och automatisering som skett, och handlar inte om tillgång till smutsig kol och olja.

Det är istället en grön omställning till förnybara energisystem och klimatsmart teknik som kan skapa jobb och tillväxt i såväl USA, som i resten av världen. Att USA inte vill vara med i den matchen – ja det är amerikanarnas problem. Men under tiden riskerar president Trump att kullkasta en gemensam global ambition att styra mot en miljövänligare värld.

De är viktigt att notera att när klimatavtalet klubbades i den svenska riksdagen röstade Sverigedemokraterna emot. Som enda parti. Blir någon förvånad?

Jimmie Åkessons Sverigedemokrater är i grunden klimatförnekare och företräder, även på detta område, samma synsätt som Trumps höger-administration gör.

När Trump valdes till president var sverigedemokrater snabbt ute med att jublande konstatera att detta är en ”käftsmäll” mot etablissemanget. Men käftsmällen slår istället mot våra barn och barnbarns möjligheter att leva på jorden.

Underskatta inte den politiska kraften i de gröna miljöfrågorna. Trumps och Åkessons klimatpolitik är en katastrof för såväl miljö och natur, som för ekonomi och tillväxt.

Förlorarna blir ”vanligt folk”.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Vissa frågor får man aldrig svar på. Alla levande varelser har en inbyggd drift att vara rädda om sin avkomma. Har vi människor tappat den driften? Åtminstone verkar sverigedemokraterna och deras likasinnade världen över ha gjort det! Per G. har helt rätt, det är våra barnbarns liv det handlar om. Det enda man kan hoppas på är att ”marknaden” visar hur fel Trump &Co har!