Tisdag 19 juni 2018

Kärnkraft tillhör historien

Före år 2011 och den fruktansvärda kärnkraftsolyckan vid Fukushima i Japan, där en härdsmälta förstörde omgivande landskap för långa tider framöver, var opinionen i Sverige tillfälligt positiv till kärnkraften.

Men efter Fukushima-katastrofen, visar opinionsinstituten att allt fler svenskar åter är emot kärnkraften.

Statsvetaren Sören Holmberg, Göteborg, konstaterar att det är en rekyl i opinionen, och en väldigt tydlig rekyl. Även efter tidigare stora kärnkraftsolyckor (Tjernobyl och Harrisburg) så minskade stödet för kärnkraften, men vid de tillfällena svängde opinionen senaretillbaka igen.

Men så är det alltså inte nu.

Opinionen i Sverige är tydligt och klart emot kärnkraften. Det stöd som tidvis tidigare funnits för denna energiform, har stadigt sjunkit.

Idag vill 52 procent av svenska folket avveckla kärnkraften, enligt en undersökning som SOM-institutet nyligen gjort. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med före olyckan i Fukushima. Under samma period har stödet för kärnkraften sjunkit från 44 procent till 29 procent, visar SOM-undersökningen.

Nu påpekar i och för sig Sören Holmberg, i en kommentar till Ekot, att detta inte enbart är kopplat till den fruktansvärda olyckan i Japan. Den globala trenden är idag att inte bygga nya kärnkraftverk. Den tunga industrinationen Tyskland har exempelvis beslutat om att helt avveckla sin kärnkraft.

Istället går de förnybara energikällorna kraftigt framåt. Idag är vind- och solenergi globalt klart konkurrenskraftiga alternativ. Marknadens låga elpris beror på att utbudet av el är större än efterfrågan. Därför slås olönsam kärnkraft ohjälpligt ut.

Kärnkraftens bästa tid – om den någonsin funnits – är helt klart passerad. De stora miljö- och säkerhetsrisker som är kopplad till hela kedjan för kärnkraftsproduktion gör varje sådan investering mycket osäker.

Mätningen visar att kvinnor  är mer kritiska till kärnkraft än män. Även landsbygdsbor är mer kritiska jämfört med stadsbor. Bland de politiska partierna är det bara hos Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som det finns en övervikt för kärnkraftsförespråkare.

Det är självklart så att Sverige måste använda energikällor som är förnybara och bra för klimatet. Därför är det fullt rimligt att det svenska energisystemet är helt förnybart senast år 2040. Då finns det inte plats för energikällor som bygger på att gräva upp och förbruka ändliga resurser som uran, olja och kol.

Vi lever tyvärr dessutom i en allt osäkrare värld. Republikanerna, med president Trump i spetsen, vill utveckla sina kärnvapenprogram. Ryska presidenten Putin går samma väg. Idag står världen därför inför en mycket olycksbådande militär upprustning.

I mellersta Östern och angränsande länder är kärnvapen redan en realitet i flera stater. Fler vill komma åt tekniken. Vägen dit går genom den ”fredliga” kärnkraften. Kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar.
Kärnkraften måste tillhöra historien.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Att människor idag är mer negativa till kärnkraft, beror till stor del på att alternativen, främst solcellerna, blivit billigare att bygga. PENGAR är ett internationellt gångbart språk som förstås och talas över hela världen. Kärnkraftverk innebär en teknik som vi inte behärskar fullt ut. Ingen vet något om kostnader, eller följder för kommande generationer. Etiskt och moraliskt är kärnkraften en katastrof. Om allt fler inser detta är det glädjande. Att politiker, som styrs av ett kortsiktigt egoistiskt sätt att tänka, ska tänka om, är kanske inte att begära?