Lördag 21 april 2018

Sänk trösklarna

På sista sidan i denna tidning redovisas hur befolkningen ökat i samtliga Skaraborgs kommuner. Så har också skett i nästan alla kommuner i hela Sverige.

Sammanlagt var det, den sista december 2016, 264 342 skaraborgare. En ökning med 2 539 sedan samma dag år 2015. Och året dessförinnan, 2014, passerades milstolpen 260 000 invånare.

Att Sveriges befolkning ökar beror på två saker. Dels har Sverige, till skillnad från många andra europeiska länder, ett positivt födelseöverskott. I Skaraborg är dock den bilden splittrad. 8 av 15 kommuner har istället negativt födelseöverskott. Det gäller Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro samt Vara kommuner.

Framför allt är den positiva befolkningsutvecklingen en spegling av att många människor vill flytta till Sverige. Detta invandringsöverskott slår igenom också i Skaraborg. I samtliga kommuner är antalet som flyttat in till kommunen fler än de som flyttat ut. Många kommer från utlandet. Sammanlagt 4023 har flyttat till Skaraborg från ett annat land. Mot 594 som samma år emigrerat och lämnat Sverige.

En växande arbetskraft är i längden av godo. Sverige kommer behöva varenda person för att besätta framtida jobb i såväl industri som inom vård, omsorg och skola. På det sättet är vi mer gynnade än andra europeiska länder.

Utmaningen är att så snabbt som möjligt få de nyanlända att komma i arbete. För de som har en högre gymnasial utbildning handlar det framför allt om att få sin utbildning validerad och kompletterad. Dessutom att lära sig svenska. För dessa är utsikterna goda att efterhand också få jobb.

Värre är det för de som har en kort skolbakgrund eller ingen utbildning alls. Utöver grundläggande utbildning blir det helt avgörande att företag och arbetsgivare har faktiska möjligheter att anställa dessa. Det går inte att komma ifrån att det då handlar om att sänka kostnaderna vid anställningen.

Just nu brottas arbetsmarknadens parter med frågan om det går att skapa en ny anställningsform som gör det möjligt för dessa människor att utföra ”enklare jobb”. Tyvärr bröt förhandlingarna samma före jul. Men parterna är samtidigt medvetna om att någonting måste göras. Annars väntar statliga ingripanden bakom hörnet.

Det förslag som Centerpartiet nyss presenterat borde kunna samla ett brett politiskt stöd i riksdagen.

Förslaget handlar om att arbetsgivaravgiften tas bort under två år för personer som gör entré på arbetsmarknaden, upp till lönesumman 16 000 kronor. Ett ”ingångsavdrag” som skulle göra det upp till 24 procent billigare att anställa personer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden.

I den analys av förslaget som WSP Analys gjort, påvisas att effekten av detta förslag skulle innebära 60 000 nya jobb i hela landet. För Västra Götaland cirka 10 600 jobb. I Skaraborg skulle det ge drygt 1 500 nya arbetstillfällen.

Det handlar om en generell åtgärd som inte kräver massa byråkrati. Men som direkt kommer gynna nya på arbetsmarknaden; såväl nyanlända som ungdomar. Varför inte börja där!

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.