Tisdag 19 juni 2018

Slutstrid för bättre räls

År 2017 är avgörandets år för Kinnekullebanan. Ja, det är ett avgörandets år för länets samtliga fyra regionala järnvägsbanor; Kinnekullebanan, Norra Bohusbanan, Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan. Till våren tar riksdagen besluten som ska styra till år 2030. 31 augusti ska Trafikverket presentera sitt grundförslag.

Järnvägarna är statens ansvar. Trafiken som sker på spåren är trafikhuvudmännens ansvar. Banorna ska dock skötas av staten. Samma princip som för våra vägar. Men staten, genom Trafikverket, mäktar inte med detta underhåll. Eller väljer medvetet att inte prioritera banorna.

I veckan kallade de fem kommunerna utmed Kinnekullebanan till presskonferens för att öka trycket i frågan. Kommunerna konstaterar att banan i dagsläget är i mycket dåligt skick.

Detta vet naturligtvis Trafikverket. Åtskilliga studier har bekräftat detta. All information och all kunskap finns. Det är pengar det handlar om.

Det som är oroväckande är att, samtidigt som Trafikverket jobbar på med planerna för höghastighetståg mellan landets storstäder, så signalerar samma verk att det kan komma att bli nedläggningar av landets ”lågtrafikerade” järnvägssträckor. Kinnekullebanan är en av dessa.

Därmed är vi där, som vi länge varnat för; de extremt dyrbara höghastighetsbanorna bli gökungar som tränger ut andra angelägna järnvägsinvesteringar. Först de regionala sträckorna, sedan stambanorna.

Det är bra att det i Västra Götaland finns en stark politisk vilja att satsa på tågtrafiken i hela regionen. Höghastighetsbanan mellan Göteborg och Stockholm stöds – men regionens prioritet där handlar nog främst om att så snabbt som möjligt få bra regionala tågförbindelser mellan Göteborg, Borås, Ulricehamn och Jönköping. Kalla det gärna regionförstoring.

Regionen är också tydlig med att de regionala järnvägarna behövs. Idag reser man med regionala tåg på 37 minuter mellan Trollhättan och Göteborg. Dit måste vi komma för såväl Skaraborg som Sjuhärad. Och även kommunerna utmed Kinnekullebanan måste in i detta system med snabba regionala transporter.

Det är klokt att Lidköping, Mariestad, Gullspång, Vara och Götene enats om prioriteringarna för Kinnekullebanan. Tidigare förhoppningar i Lidköping om att prioritera upprustning och elektrifiering enbart för sträckan Håkantorp-Lidköping, och låta den norra delen av banan vänta, är nu borta.  Det är klokt.

Men kommunerna måste vara mer offensiva.

Vid veckans presskonferens ville inte kommunalråden lyfta frågan om eventuell kommunal och regional medfinansiering. Men där kan man behöva tänka om. Se bara på det framgångsrika arbetet för E20 genom Skaraborg.

Samtidigt visar detta att regionerna bör få ett ökat ansvar för de regionala järnvägarna. Men då måste staten se till att överlämnande av banor sker efter upprustning – eller att regionerna tillförsäkras medel genom skatteväxling alternativt nya skattebaser för regionerna.

 

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.