Tisdag 19 juni 2018

Vem blir landshövding i Västra Götaland?

På kommunalförbundets ”Skaraborgsdag”  häromveckan höll landshövding Lars Bäckström ett uppskattat tal. Precis avgången kommenterade han frispråkigt statens agerande gentemot små vattenkraftverk.

Han sa att ingen lagstiftare skulle ju kunna tänka sig att riva ut små vattenkraftverk. Men, tillade han, lagen är ju sådan och länsstyrelsen måste följa lagen. Till publikens förnöjelse avslutade han; så mitt råd till er rösta på bra politiker.

Tydligare än så kan inte landshövdingeämbetet beskrivas. En gång i tiden den statliga centralmaktens mäktiga regionala överhuvud. Idag reducerad till en kontorschef för statliga tillsynsuppgifter.

Men makten finns vid tillämpning av lagar och förordningar. Bäckström har varit en uppskattad hövding, men det ska samtidigt noteras att under hans tid har hans myndighet utmärkt sig med sällsynt rigidhet. Det gäller exempelvis tillsynsärenden av dammar och vattenkraftverk, där länsstyrelse gått fram med frenesi som saknar motstycke i landet. Länets LRF:are tröttnade också på hanteringen av branschens olika frågor, så att man till slut inte ens bjöd hövdingen till sin årsstämma.

Så visst spelar det roll vem som blir ny landshövding. Om sådant ska man inte spekulera, men jag dristar mig ändå till att kasta ved i denna brasa.

Västra Götaland är inte vilken länsstyrelse som helst. Länet är stort. Ofta hanteras statliga frågor för större område än det egna länet. Det regeringen därmed borde söka är en person med god administrativ förmåga att lyhört hantera dessa myndighetsfrågor.

Ett alternativ kan helt enkelt vara  att länets välrenommerade länsöverdirektör Lisbeth Schultze, nu vikarierande landshövding, kan få ett fortsatt mandat.

Men det utesluter inte politiker. Eftersom även Stockholm står inför landshövdingeskifte kommer dessa utnämningar påverka varandra. I Stockholm bjuder seden att M och S varvar på hövdingestolen. Nuvarande moderate Christ Heister kommer säkert avlösas av en socialdemokrat. Varför inte förre partisekreteraren Carin Jämtin?

Därför lär det inte bli någon socialdemokrat i vårt län. Centerpartiets kvot är nog fylld med två hövdingar i Jämtland och Värmland. Annars skulle såväl f d landsbygdsminister Eskil Erlandsson som Skövde-sonen Anders Flanking kunna vara kandidater. Den senare är numer länsråd i Kronoberg.

Det finns dock en ”dark horse” som lurar i vassen. Miljöpartiet har idag inga landshövdingar efter Håkan Wåhlstedts skandalomsusade månader i Västmanland. Möjligen kan man i MP-kvoten räkna in Göran Enander som var statssekreterare och nyligen blev landshövding i Uppsala. Han är gammal älvsborgare och har en gedigen ämbetsmannakarriär bakom sig.  Varför inte flytta hem Göran Enander?

Risken är väl annars att Åsa Romson dyker upp. Duktig och erfaren, men de gröna branscherna, som är beroende av länsstyrelsens myndighetsutövning, lär inte precis göra vågen. Det kan i så fall bli en rejäl uppförsbacke för länsstyrelsen.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • Robert Larsson

    Jag tycker Åsa Torstensson bör bli landshövding?