Lördag 17 mars 2018

Vill politiken decentralisering?

År 2014 blev antalet skaraborgare fler än 260 000.  I december 2017 passerades också 265 000. Det fattas 50 personer till 266 000.

Hela Sverige hade 2017 drygt 10,1 miljoner folkbokförda personer i landet. Den totala ökningen sedan föregående årsskifte var 125 089 personer.

Det blir allt tydligare koncentrationen till de större tätorterna fortsätter. Visserligen ökar 226 av landets 290 kommuner sin befolkning. Men de stora ökningarna ligger i storstadsregionerna.

Sålunda hamnade 14 142 personer av Sveriges totala ökning (125 089) i Stockholm stad. Göteborg ökade med 7 399, Malmö ökade med 5 139 och Uppsala med 5 355. Där finns 32 035 av ökningen, eller en fjärdedel av landets totala befolkningsökning.

För Skaraborgs del var ökningen 1 608, varav hälften (+ 842) skedde i Skövde.

Det finns ingen naturlag för mer av centralisering och koncentration. Det är istället starka ekonomiska och politiska särintressen som medvetet styr resurserna till storstadsområdena.

Samtidigt som befolkningen klumpas ihop i storstäderna, med allt mer av segregation, köer och dyra lösningar för att skaka fram bostäder och samhällsservice, så töms landsorten på resurser och utvecklingsmöjligheter.

Det handlar inte om Sverige klyvs. Verkligheten är att Sverige sedan länge, de facto, klyvs. Och Sverige klyvs i flera avseenden. Klyftorna mellan människor växer socialt och ekonomiskt. Och klyftorna mellan regioner och landsdelar växer.

Tillväxt skapas dock runt om i hela Sverige. Sveriges ekonomi och lejonparten av Sveriges export grundas på resurser och industrier som finns utanför storstäderna.

Hela Sverige ska utvecklas. Det innebär med nödvändighet att politiken tydligt och aktivt måste motverka fortsatt centralisering. Målet är att åstadkomma såväl jämlikhet som trygghet i ett decentraliserat samhälle. Det fordrar politisk handlingskraft.

Stockholm tar 11 procent av Sveriges totala befolkningsökning. Men hur ser det ut i Västra Götaland?

I Västra Götaland är det faktiskt än värre! Nästan 40 procent av befolkningsökningen i Västra Götaland hamnar i Göteborg. Göteborg stad ökade med 7 344 personer. Det innebär att antalet göteborgare ökar motsvarande passagerarantalet i en ny stadsbuss varannan dag.

Det saknas tyvärr en politisk diskussion i Västra Götaland om konsekvenserna av denna centralisering.

Det är till och med så att Västra Götalandsregionen går i spetsen för att stärka Göteborg. Ett exempel; allt mer av regionens egen verksamhet centraliseras till Göteborgsregionen. Snart är alla ledningsfunktioner i regionen koncentrerade till samma hus i centrala Göteborg. Den ursprungliga tanken att fördela ledningsfunktioner mellan de fyra delregionerna är helt bortblåst.

Detta är obegripligt. Skaraborg behöver ett starkt Västra Götaland. Men det finns ingen anledning att koncentrera ledningsfunktionerna kring Nils Ericsonsplatsen i Göteborg. Det märkliga är att politikerna tyst låter detta ske.

Vill politikerna decentralisering?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.