Tisdag 19 juni 2018

Bergheden (M) oroas över små vattenkraftverk

I Västra Götalands län finns cirka 900 dammar och 300 vattenkraftverk. Kartan visar vattenkraftverken i Västra Götaland. Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland
I Västra Götalands län finns cirka 900 dammar och 300 vattenkraftverk. Kartan visar vattenkraftverken i Västra Götaland. Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

 

-Jag hittar inga förenklingar för de små kraftverken, säger riksdagsledamot Sten Bergheden (M), Mariestad.

Han delar vattenkraftägarnas oro och varnar för att om inte energiöverenskommelsen följs, så får regeringen inte igenom de nya förslagen i riksdagen.

I förra numret av Skaraborgsbygden menade Mats Haglund, Tidaholm, för Västsvensk vattenkraftförening, att regeringens nya förslag för de små vattenkraftverken blir katastrofala.

Han hävdar att det ”inte finns en chans att detta är vad riksdagsledamöterna tänkt sig”.

Den energiöverenskommelse som regeringspartierna gjort med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokrater slår fast att det ska vara moderna miljökrav på vattenkraft, men att prövningssystemet ska förenklas så att det inte bli onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde, i förhållande till miljönyttan.

Förvånad

-Jag delar Mats Haglunds oro och är förvånad över hur lite som den nya promemorian tar upp om de små kraftverkens betydelse, säger moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden, Mariestad, efter att ha gått igenom regeringens nya förslag.

– Jag hittar inga förenklingar, trots att det är vad både energiöverenskommelsen och riksdagens tillkännagivande, slår fast, konstaterar han. Regeringen fortsätter snarare den gamla linjen med hårdare regler och miljökrav.

Han kommer noggrant ta del av de remissvar som ska vara inskickade senast oktober.

-Om regeringen lägger förslag som inte stämmer med vår överenskommelse så riskerar de att inte få majoritet i riksdagen, varnar Sten Bergheden.

Viktiga remisser

Centerpartiets riksdagsledamot Ulrika Carlsson, Skövde, håller med:

-Det är otroligt viktigt att energiöverenskommelsen följs i alla delar, säger hon. I annat fall så faller den, vilket ingen önskar.

-Remissvaren blir mycket§§ viktiga, betonar hon.

Ulrika Carlsson har inte läst promemorian, men blir bekymrad när hon läser reaktionen i Skaraborgsbygden från vattenkraftägarna.

-Stämmer den bilden, då är detta ingen framkomlig väg, och då har de här problemen inte lösts,  säger hon.

-Samtidigt måste vi väga samman dessa åsikter med andra remissinstansers synpunkter, säger hon. Vi får ju lika starka reaktioner från andra organisationer, som till exempel Älvräddarna.

SNF positiva

En miljöorganisation som välkomnar regeringens förslag är Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). SNF menar att det är helt nödvändigt för att klara miljömålen, rädda hotade arter och uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten. Däremot motsätter sig SNF förslaget om att införa ett slags moratorium för tillståndslösa kraftverk.

-Det kommer att lägga en död hand över länsstyrelsernas tillsynsarbete, säger Karin Lexén. Prövning av tillståndslösa kraftverk och dammar är en av få myndighetsinsatser som idag ger konkreta resultat i miljön.

-Vi är rädda för att processen förhalas. Det tar en väldig lång tid att pröva alla och detta kan kanske ta 20 år, säger hon. Då förhalas också möjligheten att bygga upp den ekonomiska fond som ska finansiera åtgärder för små vattenkraftverk.

-Så fort den solidariska fond som de stora energibolagen utlovat är på plats, kommer en stor del av dessa problem att försvinna, hävdar hon.

-Det är viktigt att all verksamhet prövas mot miljökrav som gäller idag och inte sådana som gällde på 1800-talet, påpekar Karin Lexén och tillägger att hon och SNF samtidigt vill ha en dialog med de små vattenkraftägarna.

-Vi vill också ha småskalig elproduktion, säger hon.

Läs mer:

Ingen ljusning för vattenkraftverken (28 juli 2017)

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer