Lördag 21 april 2018

Bostadsbyggandet ökar i Sverige

I dag släppte Statistiska centralbyrån, SCB, sin preliminära rapport för bostadsbyggandet i Sverige. Rapporten visar att det under 2016 påbörjades ca 63 100 nya lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter påbörjades.

Det är en ökning med 34 procent. 63 100 nya lägenheter är det högsta antalet påbörjade lägenheter sedan 1990.

– Regeringens prioritering och kraftansträngning för att fler bostäder ska byggas har gett resultat. Det är en kombination av en aktiv regering, ansvarstagande kommuner, byggbranschen som anstränger sig och en positiv ekonomisk konjunktur som gjort det möjligt att öka byggandet runt om i landet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

I storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö skedde det en kraftig ökning av antalet påbörjade lägenhetsbyggen, men även hela riket i stort så har det skett en markant ökning.

De allra flesta av de nya lägenheterna har byggts i flerbostadshus och jämfört med förra året så påbörjades 38 procent fler lägenheter i flerbostadshus än under 2015. I småhus ökade byggandet av lägenheter med 20 procent.

SCB:s har i rapporten gjort en preliminär bedömning. Definitiv statistik för helåret 2016 kommer att publiceras i början av maj.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet