Tisdag 19 juni 2018

Bra potatis – trots torkan

Sommarens torka påverkar Skaraborgs potatisodlare.

– Lidköping är särskilt utsatt, men det är generellt svårare ju längre österut du kommer, säger Lisa Andrae, potatisrådgivare på Nordfalan växtrådgivning.

Juli var för Skaraborgs del en ovanligt regnfattig sommarmånad. Till skillnad från i Östergötland, som ofta har torra somrar, är de skaraborgska potatisodlarna inte lika förberedda på torka.

– Här är bevattningen relativt dåligt utbyggd på grund av att det normalt sett regnar en del. Man kanske har bevattning till ett eller ett par fält, men inte alla. Och man kan kanske bevattna två, tre gånger. Sedan är vattnet slut för att man tar det från en egen damm, säger Lisa Andrae.

 

Bra kvalitet

Enligt henne har torkan haft stor påverkan på potatisen. Både positivt och negativt.

– Olika sorters potatisar är olika känsliga mot torka. Vi har en del sorter som har brådmognat, som har dött i förtid och där blir skörden så klart lägre. De blir också mindre i storlek.

Många odlare står med en skörd där potatisarna är mindre i storlek och färre. Men potatisen har också färre sjukdomar och angrepp. Det är exempelvis mindre skorv i år.

– Odlarna får en lägre skörd mängdmässigt, men kvaliteten ser väldigt bra ut. Frånsorteringen blir mindre. Mer potatis kommer att gå att sälja för att den är bättre. I dagsläget, ska jag säga, för säsongen är inte färdig förrän potatisen har kommit upp, konstaterar Lisa Andrae.

 

Skörd pågår

Skörden av sommarpotatis pågår. Det är den potatis som tas upp ”på grön blast”, har tunt skal och säljs direkt. I september skördas höst- och vinterpotatisen, som har fått mogna och därför har ett tjockare skal.

– Vissa lite senare sorter, som King Edward, som ska växa länge, kan hämta hem en del när nu regnet kommer, men jag kan ganska säkert säga att vi inte får några rekordskördar i år.

Augustiregnet har varit bra för tillväxten. Men det får heller inte bli för mycket väta om kvaliteten ska hålla sig.

– Lagom väder är bäst!

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet