Måndag 20 november 2017

Minskad framtidstro hos handlarna

Trots att julhandeln snart drar igång vände handlarnas förväntningar nedåt i november.

Enligt Handelsbarometern från Svensk Handel är framtidsförväntningarna svagare än under samma period förra året i både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln.

Handlarnas tro på såväl framtida försäljning, lönsamhet och anställningsvilja minskade.

– Det är oroande att framtidstron i handeln minskar mitt i upptakten till detaljhandelns stora försäljningsfinal, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

  • Svenne02

    Vem bryr sig om att handlarnas framtidstro minskar, inte jag i varje fall!