Onsdag 25 april 2018

Enbart bifall på regionfullmäktige

Regionfullmäktige godkände på tisdagen den nya långsiktiga strategin för hälso-och sjukvårdens omställning i Västra Götaland.  Beslutet togs i total enighet.

Mötet med regionfullmäktige inleddes med att flera oroade ledamöter ställde frågor om bemanningen under sommaren, på regionens sjukhus.

Vänsterpartiets Eva Olofsson ville veta om regionrådet Jonas Andersson, som ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, anser att tillräckligt gjorts för att klara kommande sommar på sjukhusen.

-Jag tycker nog detta, trots att det säkert blir ett ansträngt läge även denna sommar, svarar Jonas Andersson (L). Jag har fullt förtroende för den operativa ledningen ute i organisationen.

Historiskt

Regionfullmäktige blev också historiskt när fullmäktigeförsamlingen i total enighet beslöt att godkänna den långsiktiga strategin för hälso- och sjukvården, som Skaraborgsbygden tidigare skrivit om (12 maj samt 28 april).

Enbart bifall hördes från fullmäktiges samtliga åtta partier.

-Det här kommer ta tid, något måldatum är inte satt, vi får ta det steg för steg , säger Cecilia Andersson (C) i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Vi har pratat så länge om den första linjens nära sjukvård, nu känns det som det äntligen kommer bli verkstad.

-Det svåra kommer bli när vi ska koncentrera den högspecialiserade vården, konstaterar Monica Selin (KD). Vi måste säkra hög kvalitet. Även den psykiatriska vården behöver gå den här vägen.

Nära vård

Därmed kommer regionen nu omstrukturera sin sjukvård enligt följande prioriteringar.

– Utveckla primärvården och den nära vården.

– Koncentrera avancerad akutsjukvård, högspecialiserad vård och viss planerad vård som invånarna behöver mer sällan.

– Utveckla digitala vårdformer.

– Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen ska i årliga handlingsplaner säkerställa att utvecklingen följer de långsiktiga prioriteringarna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer