Tisdag 22 maj 2018

Vanja nominerad till internationellt pris

Vanja Wallemyr från Falköping är grundare till Qvinnovindar, ett kooperativ för vindkraft som riktar sig till kvinnor. För detta nomineras hon nu av LRF till ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden.

Vanja Wallemyr nomineras för sitt idoga arbete med att få kvinnor mer delaktiga i affärsmöjligheterna i vindkraft och energiproduktion. Vanja var tidigt intresserad av förnyelsebar energi och var oftast ensam kvinna i de sammanhangen.

Hon såg ett behov av att få fler kvinnor engagerade i dessa frågor, och grundade därför år 2007 kooperativet Qvinnovindar som är en ekonomisk förening som vänder sig till kvinnor i Skaraborg. Syfte med kooperativet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva verksamheter inom förnyelsebar energi.

Priset, som utlyses av den internationella organisationen WWSF (Women’s World Summit Foundation), går till kvinnor som utvecklar och förbättrar livet och företagandet på landsbygden. Vanja har utsetts till att bli Sveriges nominering till priset av LRF.

Vanja Wallemyr är egenföretagare inom de gröna näringarna, och arbetar också i familjejordbruket i Skaraborg tillsammans med sin man och svåger.

– Jag är mycket glad över att vara Sveriges och LRFs nominering till detta pris. Jag startade kooperativet Qvinnovindar för att jag vill ge möjligheter för kvinnor att bli mer delaktiga och vara med om affärsmöjligheter kring vindkraft samt vara med och påverka framtiden i en mer fredlig and hållbar riktning. Jag har mött kvinnor från olika håll i världen och då sett att det överallt är vanligt att kvinnorna är utestängda från ägandet, affärsmöjligheterna och utvecklingen av våra energitillgångar, säger Vanja Wallemyr, i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer