Tisdag 19 juni 2018

Gamla föroreningar lämnar dyrt arv

I Lidköping bedöms 45 förorenade områden vara så giftiga att de kan innebära en stor eller mycket stor risk för både natur och hälsa, skriver NLT. Bly, kvicksilver och dioxin efter nedlagda industrier har lämnat ett giftigt arv till eftervärlden.

Det är bland annat varvsindustrin, gjuterier, porslinstillverkningen och nedlagda biltvättar som orsakat föroreningarna.

– I Lidköping finns inget område som vi har spärrat av på grund av riskerna men det betyder inte att små barn ska sitta på marken och knapra på jord där, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Anette Härnström Nyfelt till NLT.

Ofta upptäcks föroreningarna i samband med byggarbete. Saneringsarbetet sätts i relation till vad marken ska användas till och kostnaden kan sätta stopp för exploatering.

Ett exempel är kvarteret Kniven, där kostnaderna på hundratals miljoner kronor för att bli av med oljeresterna från den gamla oljeindustrin stoppade planerna på att bygga i området.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet