Onsdag 13 december 2017

Arvode även i Gullspång

Efter valet kommer även fullmäktigeledamöterna i Gullspångs kommun få arvoden för sina insatser.

Kommunstyrelsen i Gullspång går på samma linje som kommunens arvodeskommitté om att införa arvode för ledamöter i  kommunfullmäktige. Kommittén får i uppdrag att inför valperioden som börjar 2019 ge förslag på sådana arvoden.

Från början kommer förslaget om arvoden, i en motion från Moderaterna i kommunen.

 

Läs mer