Tisdag 19 juni 2018

Hjo skrotar valfrihet inom äldreomsorgen

Möjligheten att välja utförare inom äldreomsorgen stoppas nu i Hjo. Alla partier, utom Kristdemokraterna, är överens om att avskaffa denna valfrihet.
Möjligheten att välja utförare inom äldreomsorgen stoppas nu i Hjo. Alla partier, utom Kristdemokraterna, är överens om att avskaffa denna valfrihet.

Hjo kommun avskaffar valfrihet i äldreomsorgen. Detta trots att allianspartierna styr kommunen med egen majoritet.
-Det fungerar inte i små kommuner, konstaterar Ewa F Thorstensson (M) som är ordförande i kommunens omvårdnadsutskott.

Ett av tidigare alliansregerings stora löften var att införa valfrihet inom flera välfärdssektorer. Även inom äldreomsorgen. Därför antog riksdagen en ny lag om valfrihet i hemtjänsten. Populärt förkortat till LOV.

LOV infördes den 1 januari 2009 och ger kommuner möjlighet att konkurrensutsätta sin verksamhet, genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Med andra ord införa ”kundval”.

Kommunerna måste dock aktivt besluta om att införa denna möjlighet. Vilket långt ifrån alla kommuner gjort. De flesta socialdemokratiskt styrda kommuner har exempelvis aldrig godkänt denna möjlighet.

Nu stoppar också moderatstyrda Hjo kommun denna valfrihet.

-Det har tyvärr inte fungerat, säger ansvarig ordförande Ewa F Thorstensson (M). Alltfler mindre kommuner skrotar LOV och vi följer efter.

I Hjo finns idag bara ett privat företag som erbjuder viss service- och städverksamhet för äldre. De har ett fåtal kunder.

-Det verkar som privata företag inte är intresserad av brukarna i de små kommunerna, säger Britt-Marie Sjöberg (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Generationsfråga?

-Jag tycker vi ska ha valfrihet i äldreomsorgen, säger hon. Kanske är det en generationsfråga? När yngre, som idag är vana vid att kunna välja skola, barnomsorg och vårdcentral, blir äldre så kanske de vill ha denna valmöjlighet.

Men så är det uppenbart inte idag.

-För samtidigt är våra brukare och äldre mycket nöjda med den kommunala äldreomsorgen i Hjo, betonar Britt-Marie Sjöberg som inte tror att invånarna kommer protestera när LOV försvinner.

Kommunstyrelsens förslag att avskaffa LOV har ett brett politiskt stöd.

-Vår moderata grupp är helt överens om detta, säger Ewa F Thorstensson (M).

Så tycker också Centerpartiet och Liberalerna. Liksom kommunens opposition, med Socialdemokraterna i spetsen.

I kommunstyrelsen var det bara Kristdemokraterna som motsatte sig avskaffande av valfriheten inom äldreomsorgen.

-Detta är en hjärtefråga för oss, säger Eva-Lott Gram (KD) som är ledamot av kommunstyrelsen.

-Jag tycker att kommunen skulle arbeta annorlunda med LOV, säger hon. Kommunen kunde ha informerat bättre. Det är okänt för många Hjobor att man har kunnat välja.

Hon betonar att frågan inte kommer påverka allianspartiernas styre av Hjo kommun. Allianspartierna styr med egen majoritet.

Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 27 april.

Fakta LOV

Lagen om valfrihet i hemtjänsten (LOV) klubbades i riksdagen 2008 av alliansregeringen.  Från 2009 gavs därmed möjlighet för kommuner och landsting att konkurrensutsätta sin verksamhet, genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem, men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

Tanken är att konkurrera med kvalitet. Kommunerna ersätter de privata företagen.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för äldreomsorgen. Om ett privat företag plötsligt drar sig ur kommunen, måste kommunen med kort varsel ta över ansvar för brukarnas behov. Även brukarna ska med kort varsel kunna byta företag. Detta blir en administrativ uppgift för kommunerna att hantera.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer