Tisdag 22 maj 2018

Högt förtroende för Sveriges bönder

Konsumenterna litar på Sveriges bönder. Nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att jordbrukarna i Sverige producerar bra mat, enligt en undersökningen från Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Det otroligt glädjande att konsumenterna visar starkt stöd. Det är en bekräftelse på att de har ett stort engagemang för hur maten produceras och ett stort förtroende för det arbete bönderna lägger ner för att producera högkvalitativa produkter, säger Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i ett pressmeddelande.

Bara inom ett område märks en viss försvagning av konsumenternas förtroende för svenska lantbrukare, det är inom området klimat och hållbarhet. Även om 71 procent tycker att svenska bönder bidrar till ett hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan så är det en nedgång med 5 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet