Söndag 24 juni 2018

Lägenheter av Kvänum vårdcentral

Nu blir vårdcentralen i Kvänum lägenheter.

Sedan Västra Götalands-regionens primärvådsstyrelse för något år sedan sedan beslöt att lägga ned vårdcentralen i Kvänum har lokalerna stått tomma.

Nu planerar Varabostäder AB att bygga elva lägenheter i lokalerna utmed Sveagatan. De kommer finnas såväl ettor som femrummare.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer