Tisdag 22 maj 2018

Länsstyrelsen säger ja till gasborrning

Janne Lindholm, säger att Naturskyddsföreningen Skaraborg, arbetar för att överklaga länsstyrelsens beslut om borrningarna utmed vägen mellan Falköping och Åsle.
Janne Lindholm, säger att Naturskyddsföreningen Skaraborg, arbetar för att överklaga länsstyrelsens beslut om borrningarna utmed vägen mellan Falköping och Åsle.

Länsstyrelsen beslöt i veckan att godkänna att Big Rock Exploration får provborra efter gas på Falbygden

Som Skaraborgsbygden tidigare skrivit om (24 mars) har Big Rock Exploration av Högsta förvaltningsrätten fått undersökningstillstånd för att borra efter olja och gas på fastigheten Snösbäck. Den ligger utmed vägen mellan Falköping och Åsle. Det handlar om två borrhål.

Nu ger även länsstyrelsen tillstånd att starta borrningarna som inte bedömer att natur- och kulturvårdsintressen skulle skadas allvarligt. Detta trots att borrhålen ligger i nära anslutning till Natura 2000-områden. Länsstyrelsen konstaterar att det inte krävs något tillstånd enligt Miljöbalken för borrningarna.

-Detta är fel, menar Janne Lindholm i Skaraborgs Naturskyddsförening. Vi motsätter oss detta. Vi undersöker nu om vi kan överklaga beslutet.

-Big Rock Exploration hotar ett av Falbygdens orkidéparadis, konstaterar han.

Skaraborgsbygden har tidigare avslöjat (5 maj) att SGU (Sveriges geologiska undersökningar) samtidigt föreslår regeringen att totalförbjuda borrning av olja och gas i Sverige.

Jan Lindholm sticker inte under stol med att den tidsutdräkt som en överklagan skulle innebära, kanske gör att ett förbud hinner träda ikraft och därmed stoppa borrningarna.

-Å andra sidan är det ohemult om gruvföretaget vill starta borrningarna för att sedan kräva skadestånd av staten när borrningarna blir olagliga, säger han.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet