Tisdag 19 juni 2018

LRF vill ha ny lag om viltutfodring

 

Lantbrukarnas riksförbud (LRF) föreslår en ändring i jaktlagen och jaktförordningen för att reglera utfodringen av vilt i landet.

Utfodring ska vara tillåten, men det bör finnas regler på hur och vad man ger djuren, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

I höstas stoppade riksdagen regeringens proposition med förslag om utfodringsförbud för vilt.

LRFs nya förslag bygger inte på förbud mot viltutfodring men däremot möjligheter för regeringen eller Naturvårdsverket att utfärda villkor för hur utfodring ska gå till och även villkor för typen av foder.

Anders Wetterin säger att viltet utfodras i allt större omfattning med foder som de inte är anpassade för och i så stora mängder att det påverkar deras naturliga beteenden.

Vildsvin

Utfordringen av klövvilt i landet, inräknat vildsvin, har ökat kraftigt de senaste 20 åren. År 2013 utfodrades vilda djur med 132 700 ton varje år till ett värde av 340 miljoner kronor. Skadorna i jordbruket som vildsvinen orsakar beräknas till 660 miljoner kronor om året.

Idag uppskattas det finnas minst 200 000 vildsvin i landet och de blir fler varje år. Utfodringen är en bidragande orsak till den kraftiga ökningen av stammen, enligt forskare. Den stora mängden energirik mat leder till högre överlevnad, ökad livslängd, tidigarelagd reproduktionsålder och hög reproduktionsförmåga.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet