Tisdag 19 juni 2018

Luftkvaliteten i Skaraborg granskas

I Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro har filter satts upp för att mäta halten av kvävedioxid i trafikmiljön.

Mätningarna av kvävedioxid görs vart tredje år för att kontrollera att kommunerna klarar de nationella och internationella kraven.

– Det är förhållandevis låga halter i Skaraborg, säger Manne Johansson, miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg till SLA.

De senaste mätningarna gjordes 2010 och 2014. I Skövde låg medelvärdet av kvävedioxider på 18 respektive 13,2 mikrogram per kubikmeter vid mätningarna. Halten hade sjunkit. Värdet får inte överstiga 20 mikrogram.

De nya resultaten presenteras i en rapport under våren 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet