Söndag 19 november 2017

M i Vara vill sälja badhuset

Moderaterna i Vara är beredda att sälja Alléhallen och Allébadet till en privat aktör.

I en motion till kommunfullmäktige vill partiet pröva vilka fastigheter som kommunen kan avyttra.

Syftet är att frigöra resurser för satsningar på bland annat kommunens två högstadieskolor.

Partiet tror att en privat aktör bättre kan samordna uthyrning till kommunal verksamhet med kommersiell verksamhet.