Tisdag 19 juni 2018

”De har lurat skjortan av Mariestadsborna”

Det är Skaraborgs sjukhusdirektör som tagit beslutet att stänga mellanvården i Mariestad.
Det är Skaraborgs sjukhusdirektör som tagit beslutet att stänga mellanvården i Mariestad.

-Gunilla Druve-Jansson (C) och Ulla-Britt Hagström (L) har fullständigt lurat skjortan av Mariestads kommun och Mariestadsborna. Det är skamligt.
Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) är mycket upprörd över att mellanvården på ortens sjukhus plötsligt stängdes i veckan.

Sommaren 2016 avvecklades medicinavdelningen med 16 vårdplatser i Mariestad. Förslaget kom från styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Men det fordrades ett godkännande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som är befolkningsföreträdare i Skaraborg.

Nämnden godkände också nedläggningen, men villkorade detta med att sjukhuset istället ska öppna en ny vårdform, mellanvård.

Men i  veckan har Skaraborgs sjukhusdirektör Jörgen Thorn beslutat att stänga hela avdelningen. Motivet är personalbrist och därmed är inte vården patientsäker, menar han.

Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) är mycket upprörd:

-Här har vi inlett samarbeten med regionen för att samköra personal. Vi har bemannat upp och löst exempelvis mathållningen, säger han. Så får vi  ett telefonsamtal i måndags där regionen meddelar att de inte längre behöver maten och bara tackar för samarbetet

-Är det detta som regionens företrädare kallar samarbete? Då ger jag inte mycket för dem. Det är skamligt, dundrar han.

-Jag helt tappat helt förtroendet för ordföranden i Skaraborgs sjukhus Ulla-Britt Hagström liksom ordföranden i östra hälso- och sjukvårdsnämnden Gunilla Druve Jansson, tillägger han.

-Jag litar alltid på folk tills motsatsen är bevisad. Jag har haft det största förtroendet för Gunilla Druve Jansson, men att nu ha blivit lurad, det gör väldigt ont. Det var den sista personen jag trodde skulle göra detta, säger Johan Abrahamsson.

Gunilla Druve Jansson tillbakavisar kritiken.

-Johan Abrahamsson använder överord, säger hon.

Hon upplever inte att hon blivit överkörd av sjukhusledningen:

-Man kanske kan se det så. Men jag konstaterar faktum. Det finns inte personal. Det är likadant på övriga sjukhus i Skaraborg. Framför allt är det brist på sjuksköterskor. Då måste sjukhusledningen prioritera var man bäst behöver vårdplatserna.

-Jag kan inte bara se till Mariestadperspektivet, säger Gunilla Druve Jansson.  Jag måste ta ansvar för helheten och alla vårdplatser.

-Stängningen har varken behandlats politiskt i östa hälso- och sjukvårdsnämnden eller i sjukhusstyrelsen, påpekar Johan Abrahamsson. Den politiska beställningen är att mellanvården ska drivas till 31 maj för att sedan utvärderas.

-Nu skyller ledningen på att man inte har personal, säger han. Det är inte att undra på, när Ulla-Britt Hagström står och säger att man ska stänga och Gunilla Druve Jansson inte är tydlig. Klart personalen flyr.

-Det var ju därför regionen ville ha samarbete med Mariestads kommun för att få så mycket gemensam nytta för skattepengarna som möjligt, tillägger han.

Gunilla Druve Jansson hävdar dock att loppet inte är kört. I det nya närsjukvårdscentrum som nu byggs upp behövs mer personal.

-Bland annat för den dagvård vi bygger upp, säger hon. Redan i veckan ska vi besluta om vilka professioner som ska erbjudas. En viktig del är specialistvård för cancersjuka.

-Dessutom har vi de senaste två åren utvecklat vården i hemmen, närmare vård än så kan man inte få, säger hon.

-Vi kommer jobba frenetiskt med att utveckla närsjukvården för norra Skaraborg, lovar hon. Man kan inte bara stirra sig blind på vården inom de fyra väggarna på sjukhuset i Mariestad. Vi ska skapa en tillgänglig vård för alla tre kommunerna i norra Skaraborg.

 

Bakgrund

I maj 2016 presenterade Skaraborgs sjukhusledning ett förslag om att lägga ned medicinavdelningen på sjukhuset i Mariestad. Därmed skulle 16 platser försvinna.

En namninsamling startades omedelbart för att bevara platserna. På några veckor samlades 3000 namnunderskrifter in.

I maj 2016 godkände Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (Skaraborg) nedläggningen av medicinavdelningen. Genom en kompromiss med styrelsen för Skaraborgs sjukhus skapades istället en helt ny vårdform, mellanvård, i Mariestad för utskrivningsklara patienter från norra Skaraborg. Sådana som egentligen kommunerna ska ta ansvar för. Utrymme gavs för 16 sådana platser.

Utöver detta skulle sjukhuset i Skövde under hösten 2016 utökas med 8 medicinplatser. Dessa platser har till dags datum ej skapats.

Socialdemokraterna röstade nej till nedläggningen av medicinplatserna i Mariestad och hävdade att platserna behövs.

En styrgrupp tillsattes med regionen samt berörda kommuner, för att utveckla ett nytt närsjukvårdscentrum för norra Skaraborg. Detta arbete pågår.

Mellanvården öppnades, en månad försenad, i september 2016 med 12 platser. Under hösten utökas upptagningsområdet från att inte bara gälla patienter från Mariestad, Töreboda och Gullspång, till att omfatta hela Skaraborg. Projektet förlängs till 31 maj då projektet ska utvärderas.

I måndags meddelade Skaraborgs sjukhus att mellanvården stängs på grund av brist på personal. Beslutet togs av Skaraborgs sjukhusdirektör.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer