Tisdag 22 maj 2018

Förskola på finska i Mariestad

Mariestad kommun startar en finsktalande förskolegrupp.

Vårdnadshavare till fem barn i Mariestad har begärt förskoleverksamhet baserat på det finska språket. Mariestad kommun kommer därför starta en grupp på Österåsens förskola i höst, uppger Mariestads-Tidningen.

Sedan 2015 ingår Mariestad i ett så kallat förvaltningsområde för det finska språket, efter beslut i kommunfullmäktige två år tidigare.

Detta innebär bland annat att finsktalande medborgare ska kunna kommunicera skriftligt och muntligt på finska med kommunen. Dessutom har medborgare rätt till äldreomsorg, skola och förskola helt eller delvis på finska.

Finska är ett av fem erkända minoritetsspråk i Sverige.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer